Novinky

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy

01.04.2020

věříme, že se v těchto složitých dnech držíte statečně - domácí verze vzdělávání není jednoduchá situace, a to není zdaleka vše, co řešíte - a především, že jste zdrávi. Vzhledem k délce mimořádných opatření připravujeme platformu pro komunikaci a další pomoc při "výuce na dálku". Další informace budou brzy následovat. Pokračujte prosím zatím v práci dosavadním způsobem, jak jste zvyklí. Těšíme spolu s vámi, až to pomine, naviděnou - a bez roušek.

číst dále

Informace o změně termínu přijímacích zkoušek do 3. třídy s RVJ

23.03.2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením, která byla v České republice zavedena, se ruší v naší škole i termín 7. 4. 2020 pro přijímací zkoušky do 3. tř. RVJ. Náhradní termín se stanoví poté, co bude znovu povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Nově stanovený termín se předpokládá za 2-3 týdny po zahájení výuky. Žáci tak dostanou prostor pro adaptaci na školní režim i procvičení učiva. Přejeme vám hlavně zdraví a také trochu klidu a pohody v těchto nelehkých dnech. Mgr. Michaela Skořepová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

číst dále

Odhad otevření škol: polovina května - informace

23.03.2020

Vážení rodiče,  na základě informací ministra školství z 23. 3. 2020 je předpoklad otevření škol pro běžnou výuku v optimistickém případě zhruba v polovině května. Z toho vyplývá, že učiníme organizační opatření a změny k zápisu budoucích prvňáčků  i v přístupu k zadávání práce pro naše žáky domů. Sledujte prosím naše webové stránky, respektive informační systém školy, v příštích dnech vás budeme informovat podrobněji.

číst dále

Potřebujete si vyřídit např. potvrzení pro OČR?

18.03.2020

Úřední hodiny ve škole: PO, ST: 9 – 12 hodinPro potvrzení pro OČR: Zvoňte v úředních hodinách na zvonek Kancelář, obsloužíme Vás mezi dveřmi. Můžete rovněž pro potvrzení OČR psát na email: polakova@zsslovanak.cz  nebo kosicka@zsslovanak.cz, pošleme Vám v úředních dnech barevný sken s potvrzením, do emailu uvádějte jméno a rodné číslo svého dítěte. Děkujeme za pochopení!

číst dále

Odkaz na portál MŠMT: Inspirace pro vzdělávání doma

17.03.2020

:-https://nadalku.msmt.cz/csUvedený odkaz na stránky MŠMT se nyní může hodit nejen pedagogům, ale i mnohým rodičům. Přejeme všem pevné zdraví, pevné nervy a vždy aspoň malý důvod k radosti.

číst dále

Informace pro zaměstnance

16.03.2020

Nástup zaměstnanců 17. 3. 2020 na pracoviště je odvolán. V pracovním mailu najdete důležité informace.

číst dále

Informace k provozu školy v době mimořádného opatření MZDR

11.03.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v době platnosti mimořádného opatření MZDR neprobíhá výuka, není v provozu školní jídelna ani školní družina, včetně kroužků a pronájmů. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Formulář pro OČR vám  v případě potřeby potvrdíme v pracovních dnech v době od 9.00 do 13.00 hodin. V následujících dnech očekávejte zadání úkolů pro Vaše děti, a to na 1. stupni prostřednictvím mailu, na 2. stupni prostřednictvím informačního systému školy. V Brně 11. 3. 2020 Mgr. David Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

číst dále

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020

10.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I.Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.II.Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školStr. 2 z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHAministr zdravotnictvíp o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

číst dále

MPSV vydalo informace k dané situaci, zde najdete i formulář pro OČR

10.03.2020

pro zákonné zástupce dětí do 10 let. Potvrzení vydají hospodářky školy zítra od 8 hod.:https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

číst dále

Informace o preventivních opatřeních z důvodu ochrany před infekčními chorobami

06.03.2020

Den otevřených dveří dne 11. 3. 2020 se ruší. Hromadné akce žáků (divadlo, kino) domluvené na měsíc březen se ruší. Prosíme Vás o spolupráci. Nabádejte své děti ke zvýšené hygieně. V případě pobytu v zemích či lokalitách, kde je zvýšené riziko nákazy infekčních chorob, telefonicky informujte vedení školy a domlouvejte se na dalším postupu. V případě dotazů či nejasností se  obracejte na vedení školy. Opatření v budově školy: -          toaletní papír a mýdlo na toaletách jsou denně kontrolovány a doplňovány, -          toalety a veškeré sanitární vybavení jsou denně dezinfikovány, -          na veškerých toaletách je k dispozici obrázkový návod postupu při mytí rukou, -          žáci jsou poučeni a pravidelně upozorňováni, že je třeba dbát zvýšené hygieny rukou.  Děkujeme za pochopení a spolupráci. V Brně 6. 3. 2020                                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Aktuální informace

02.03.2020

Aktuální informace ke koronaviru směrem ke školám najdete na http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviruDoporučujeme především, a to i vzhledem k běžným infekčním onemocněním,  znovu probrat s dětmi základní hygienické postupy, ve škole jsme jim to dnes opět připomněli. Prosíme, pokud máte pochybnosti o zdravotním stavu svého dítěte, ponechejte je raději doma.

číst dále

Parkování K+R před školou

21.02.2020

Upozorňujeme na příjemnou novinku: došlo ke slíbenému přeznačení parkovacích míst před naší školou na parkování K+R, a to takto: první dvě místa po-pá od 7 do 16 hod. zbylá po-pá od 7 do 8 hodin.

číst dále

Zápis dětí do prvních tříd

07.02.2020

Zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole 23. a 24. dubna 2020 vždy od 13 do 17 hodin.Den otevřených dveří proběhne 11.3.2020 od 8:00 do 11:00.     

číst dále

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA INFORMUJE V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM ČÍNSKÉHO KORONAVIRU (2019-nCoV)

30.01.2020

Během chřipkové sezóny, ve které se právě nacházíme, bude jakékoli respirační onemocnění s největší pravděpodobností běžná akutní respirační infekce nebo chřipka. Aktuálně tedy není v souvislosti s výskytem koronaviru důvod k obavám. Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatel­skou anamnézu (byly v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byly v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků. Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – kontaktujte praktického lékaře, případně volejte zdravotnic­kou záchrannou službu (tel. 155). Přenos koronaviru Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliz­nice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 2–14 dní. Nejohroženější skupiny obyvatel Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabe­nou imunitou. Ochrana Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém obdo­bí:                         vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,                         dodržovat základní hygienická pravidla,                         používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,                         nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,                         jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),                         samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kdo přichází s pacienty nejvíce do styku.   Léčba Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. Upozornění pro ty, kteří cestují                         pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě infor­movat palubní personál,                         na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu (pokud je k dispozici) nebo pozemní personál.   Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHO a ECDC. Zpracováno na základě podkladů Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a informací zve­řejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

číst dále

Čepice s logem Slovaňáku

29.01.2020

Víte, že jsme byli na lyžáku? A viděli jste super čepice našich instruktorů? Pro velký zájem účastníků kurzu jsme se rozhodli je nabídnout i ostatním žákům naší školy. Pokud chcete být stejně IN jako naši instruktoři, tak neváhejte vyplnit a odeslat objednávkový formulář do 14.2. Ostatní už zařídíme za vás. Cena je 250Kč včetně DPH a výšivky s logem Slovaňáku. Velikost je univerzální, vhodná přibližně pro žáky od 12ti let.Objednávkový formulář: https://forms.gle/VPGcikDNqtRY4L4fAPo uzavření objednávek dostanete další informace k platbě a vyzvednutí čepic.

číst dále

Vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

24.01.2020

v posledních dnech bylo možno číst a slyšet slova a komentáře, které se týkaly života naší školy a dotýkaly se práce našich pedagogů. Děkuji všem, jejichž postoje vyjadřují podporu konsensu, zdravého rozumu a realistického přístupu, na rozdíl od některých médií, jež popisovala situaci, aniž by si ji ověřila, či v horším případě přímo útočila na čest nebo práci kohokoli z aktérů. Nechejme nyní promluvit některá fakta, zřejmá k 23. 1. 2020: Jako ředitel školy mám nyní k dispozici písemné vyjádření drtivé většiny zákonných zástupců, a rovněž zápisy z jednání ze dvou mimořádných třídních schůzek (druhá proběhla za účasti zástupců zřizovatele – paní místostarostky a pana předsedy Školské rady), v němž vyjadřují podporu v práci paní učitelky a žádají ji a vedení školy o její setrvání v pozici třídní učitelky i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI, kterou rozdala paní stěžovatelka na třídní schůzce přítomným zákonným zástupcům.  Vedení školy i paní učitelka si této podpory váží, považují ji pro další vývoj situace za primární, a proto vyhoví žádostem zákonných zástupců, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala. Považuji to za vyvrcholení první etapy našeho úsilí ochránit čest a dobrou pověst paní učitelky i naší školy. V Brně dne 24. 1. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel školy    

číst dále

Vážení rodiče a přátelé naší školy

14.01.2020

dne 13. 1. 2020 byl zveřejněn na sociálních sítích text podepsaný školní psycholožkou naší školy Mgr. Hošťálkovou. Po setkání pedagogů na toto téma mám jako ředitel školy k dispozici text jejich prohlášení, podepsaný v tuto chvíli 49 pedagogickými pracovníky:  „Distancujeme se od prohlášení školní psycholožky Mgr. Hany Hošťálkové, které se neslučuje se skutečností.“ Diskuzi na sociálních sítích vyvolala i informace o návštěvě matky jednoho z žáků ve výuce během minulého týdne. Přijatá opatření této situaci do budoucna zabrání, pokud by měly být porušeny jakékoli zákonné normy.  Ujišťuji vás,  že  není třeba mít obavu o dlouhodobě stabilní průběh a obvyklou kvalitu vzdělávání na naší škole. Děkujeme za důvěru. Mgr. D. Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace.

číst dále

PF 2020

06.01.2020

Všem žákům, rodičům a přátelům naší školy, všem pedagogům a dalším zaměstnancům dobrý rok 2020! 

číst dále

Změna v oblasti GDPR

06.01.2020

U správce Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, IČO: 62156969, se sídlem Slovanské náměstí 1218/2,612 00 Brno, došlo ke dni 1. 1. 2020 ke změně pověřence pro ochranu osobních údajů. Činnost pověřence bude vykonávat společnost PMA advisors s.r.o., IČO: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno. Osobou pověřenou k výkonu této funkce je k výše uvedenému datu v rámci společnosti Mgr. Ivana Šilhánková. Kontaktní údaje pověřence jsou: e-mail poverenec@pmadvisory.cz, tel.: +420 770 606 082.

číst dále

Vánoce v našem skleníku

18.12.2019

Už jen dnes odpoledne budete mít možnost navštívit naši vánoční instalaci ve skleníku na školním dvoře. Vychovatelé z družiny, nadšenci z řad učitelů a dětí pro vás připravili něco opravdu mimořádně pěkného. Kdo včera zhlédl, ten dobře ví. Otevírá se ve 14.30 a končí se setměním, v 17 hodin, kdy je atmosféra nejkrásnější. Velké poděkování všem tvůrcům...Všem přejeme krásný zbytek adventu a radostné Vánoce!

číst dále

Školní Sboreček dělá radost v předvánočním čase

13.12.2019

Náš školní Sboreček v předchozích měsících nezahálel a nacvičoval a výsledkem je několik krásných vystoupení. Napřed děti zazpívaly na náměstí Svobody, kam se na ně přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče a děti následně sklidily velký potlesk. Náměstím se totiž linuly nejznámější koledy v českém, slovenském, polském, německém, anglickém, ukrajinském jazyce a v latině.Se stejným repertoárem se malí zpěváčci předvedli v Domově pokojného stáří v Brně v Kamenné ulici. Udělali tak velikou radost starouškům, obyvatelům domova, a my jim za to moc děkujeme. A také paní učitelce Mgr. Ladě Pitrové a Mgr. Kateřině Vrbacké, které měly s nacvičováním práci a doprovázely děti na hudební nástroje.Pokud byste si chtěli naše děti také poslechnout, budete mít ještě možnost 17. a 18. 12. ve 14:30 hodin, kdy Sboreček zapěje při příležitosti adventní výstavy ve školním skleníku. Jste srdečně zváni.

číst dále

Technické upozornění

09.12.2019

Dne 9. 12. 2019 asi od 16 hod. bude docházet v budově školy k výpadkům dodávky elektřiny. S tím souvisí i zrušení odpoledních a večerních pronájmů prostor, omezení provozu našich telefonů, počítačů, zvonků atd. Ještě dnes večer by mělo být vše v pořádku a zítra již plánujeme běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Adventní výstava 2019

04.12.2019

Srdečně Vás zveme 17. a 18. 12. do školního skleníku na Adventní výstavu. Slavnostní zahájení proběhne 17.12. ve 14:30. Po oba dny bude možné výstavu prohlédnout od 14:30 do 17:00. Prosíme, používajte vchod z ulice Bulharská.

číst dále

Vybírali jsme pro Bílou pastelku

29.11.2019

Vybrali jsme 2.716,- Kč. Organizátory a iniciátory sbírky byli sami žáci. Co více si přát! Děkujeme :-)

číst dále

Vyjádření stávkujících učitelů

05.11.2019

Vážení rodiče, V posledních dnech se události vyvinuly takovou rychlostí, že bohužel nebylo možné si s Vámi celou situaci v dostatečné míře vysvětlit. Než si o tom s Vámi budeme moci promluvit přímo, dovolte nám prozatím předestřít naše stanovisko alespoň touto formou. Odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil stávku kvůli opakovanému nenaplnění příslibů politiků (plné vysvětlení viz https://skolskeodbory.cz/dopis-rodicum).  Toto stanovisko podporujeme. Kromě dosažení těchto cílů však také považujeme za nezbytné konečně vyjádřit náš nesouhlas s neustále se zhoršujícími podmínkami českého školství. Celkový nedostatek financí, přeplněné třídy, nekoncepčnost inkluze či přehnaná administrativní zátěž jsou faktory, které každý den ovlivňují naši práci a tím i život Vašich dětí. Považujeme proto za nutné vyzdvihnout tato témata k širší debatě. Věřte, že si uvědomujeme, že náš protest mnohým z Vás způsobil nemalé obtíže a omlouváme se za to. Stávka je pro nás ovšem jediná možnost, jak moci ovlivnit situaci ve školách k lepšímu. Na Vašich dětech nám záleží, stejně jako na jejich budoucnosti. A Vy, jejich rodiče, jste pro nás v jejich vzdělávání partnery. Naše dosavadní vzájemná spolupráce nám dává důvod věřit, že nás pochopíte a podpoříte.   Stávkující učitelé ZŠ Slovanské náměstí

číst dále

Školní družina!

24.10.2019

Během podzimních prázdnin bude školní družina mimo provoz.

číst dále

Technické upozornění

23.10.2019

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 15 hod. bude docházet v budově školy k výpadkům dodávky elektřiny. S tím souvisí omezení provozu našich telefonů, počítačů, zvonků atd. Jsme na tuto situaci připraveni a věříme, že se obejde bez velkých komplikací. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Basketbalová soutěž Junior NBA League zavítá do Brna

16.10.2019

Ve dnech 25. 10. a 8. 11. 2019 proběhne v Brně jedna ze skupin basketbalové soutěže Junior NBA League, kterou organizuje naše škola ZŠ Slovanské náměstí. Turnaje této soutěže se odehrají v tělocvičnách VUT Purkyňova. V soutěži Jr. NBA League si týmy, které postoupily z kvalifikace, berou podobu jednoho týmu profesionální basketbalové soutěže NBA, který reprezentují. K losování těchto týmů došlo na draftu v Praze dne 25. září 2019. Naší škole zde byl vylosován tým Detroit Pistons, jenž je historicky jedním z nejúspěšnějších týmů NBA se třemi získanými tituly z let 1989, 1990 a 2004. Detroit Pistons je tým, který se vždy spoléhá na tvrdou a nepříjemnou obranu a na kolektivní výkon v útoku. Pevně věříme, že se nám podaří tohoto týmového ducha Detroitu probudit i v našem týmu, a že v soutěži dokráčíme co nejdále. Našimi soupeři v divizi jsou: ZŠ Mariánské náměstí, Uher. Brod/Indiana PacersZŠ Na Pražské, Pelhřimov/Cleveland CavaliersŽŠ Heyrovského, Olomouc/Milwaukee BucksZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou/Chicago Bulls,Přijďte nás podpořit do haly na VUT Purkyňova – najdete ji na ulici Purkyňova 2736/95b. Jste srdečně zváni. Začátky našich zápasů jsou v oba soutěžní dny, 25. 10. i 8. 11. 2019, v 8:30 h, 11:00 h, 12:00 h a 13:00 h. V případě jakýchkoli změn v herních časech vás budeme informovat.Držte nám palce. Naši pouť soutěží Jr. NBA League můžete sledovat na stránkách:https://jrnbaleague.cz/https://www.facebook.com/jrnbacz/

číst dále

Bílá pastelka 16. 10. 2019

09.10.2019

Připojíte se? My u nás ve škole ano, někteří naši žáci tradičně jako aktivní spoluorganizátoři, dárci budou samozřejmě dobrovolní. Oslovíme kromě dospělých především žáky vyšších ročníků :-)

číst dále

Poděkování rodičům

07.10.2019

Děkujeme vám, milí rodiče, kteří jste v posledním čase vzali za svoji naši školu - díky vašemu přispění máme nyní interaktivní tabuli v učebně 3.C a nové skříňky pro děti  v učebně 6.D! Ne vždy chcete být jmenováni. A tak děkuji takto obecně rodiči žáka ze 3. C, rodičům žáků 6. D a jmenovitě a rád pánům MUDr. Prchalovi a Mgr. Joanidisovi, kteří vše dotáhli do konce. :-)

číst dále

Porucha systému objednávání obědů je odstraněna

30.09.2019

číst dále

Doporučujeme: Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019

23.09.2019

Přijďte se podívat na Veletrh středních a vyšších odborných škol! Dostanete jedinečnou možnost zjistit vše potřebné o dalším studiu a můžete si rovnou prohlédnout nejžádanější profese! Veletrh je určen zejména pro žáky posledních ročníků základních škol, ale nudit se nebudou ani mladší žáci. Informace naleznou také všichni, kteří mají zájem o nástavbová studia nebo o možnosti dalšího vzdělávání.Kdy a kam přijít?V pátek nebo v sobotu na konci listopadu na brněnské výstaviště do pavilonu V.22. 11. 9 - 18 hod23. 11. 9 - 18 hod

číst dále

Basketbalová přípravka pro chlapce a děvčata na I. stupni u nás ve škole.

11.09.2019

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Slovanské náměstí, každé úterý a každý čtvrtek od 16:15 do 17:15. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět. Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím. Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.  V případě zájmu prosím kontaktujte trenéra pana Jana Kováře. Kontakt:  Jan Kovář, mobil: 736 243 093, e-mail: kovarjan@email.cz, www.bkskokani.cz

číst dále

Erbovní slavnosti se blíží

06.09.2019

Přijdete se podívat? Budeme tam! V sobotu 14. září 2019 v 11.50 vás zveme do parku na Slovanském náměstí na vystoupení našich žáků.

číst dále

Máme za sebou první školní dny

06.09.2019

A zatím je nálada u prvňáčků vynikající, podívejte se.

číst dále

Logická olympiáda

05.09.2019

Milí žáci, pokud rádi řešíte různé zapeklité úkoly, hádanky nebo rébusy a navíc máte chuť si zasoutěžit, je zde nový ročník „Logické olympiády“. Tato soutěž probíhá on-line a je určena všem žákům mateřských a základních škol a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. Všechny důležité informace najdete na stránkách www.logickaolympiada.cz. Registraci pro tento ročník je nutné provést do 30. 9. 2019!

číst dále

O dopravní situaci před školou

03.09.2019

Mnohé z vás netěší dopravní situace před naší školou. Ani nás ne. Přáním městské části i školy ještě před započetím rekonstrukce náměstí bylo zřízení parkoviště typu K+R před naší školou. Dle našich informací městská část problém řeší a brzy se změny dopravní situace a možnosti parkování dočkáme.

číst dále

Třídní schůzky ve školní roce 2019/2020

03.09.2019

Seznam všech informačních schůzek a třídních schůzek najdete zde

číst dále

Pozvánka na dopravní hriště

02.09.2019

Vážení mladí přátelé, v rámci Evropského týdne mobility vás odbor dopravy Magistrátu města Brna zve na dopravní hřiště.

číst dále

Těšíme se na vás, milí prvňáčci. Pár pokynů pro zdárný průběh prvního školního dne pro vaše rodiče:

31.08.2019

·         doporučujeme přijít ke škole pěšky nebo MHD ·         školní budovu otevřeme v 7:40 hodin ·         prvňáčci a jejich doprovod půjdou pravým vchodem, zde je přivítají deváťáci, kteří jim ukážou, kde je jejich třída ·         v 8 hodin začíná první hodina, během níž se seznámíte s paní učitelkou a navštíví vás hosté v čele s paní místostarostkou Králova Pole ·         po první vyučovací hodině v 9 hodin slavnostní první den končí ·         hned od prvního dne můžete využít školní jídelnu a školní družinu

číst dále

Organizace výuky prvních školních dní

31.08.2019

Pondělí 2. 9.                  8.00                  Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků žáky 9. tř.,                                            1. třídy:             1 vyučovací hodina                                           2. – 9. tř..:         2 vyučovací hodiny, 10.00-12.00  obědÚterý 3. 9.                    Třídní učitelé ve svých třídách, předání učebnic                                         1. třídy:          2 vyučovací hodiny                                         2. – 5. tř.:      3 vyučovací hodiny,oběd od 11.00 hod.                                         6. – 9. tř.:       4 vyučovací hodiny, oběd od 11.40 hod. Středa 4. 9.                   Třídní učitelé ve svých třídách                                         1. třídy:    3 vyučovací hodiny                                         2. – 5. tř.: 4 vyučovací hodiny, oběd od 11.40 hod.                                      6. – 9. tř.:  5 vyučovací hodin, oběd od 12.45 hod.Čtvrtek 5. 9.               1. stupeň – třídní učitelé ve svých třídách, 4vyučovací hodiny                                         2. stupeň – výuka dle rozvrhu 1. – 5. vyučovací hodina                                         16.30          VI. A Třídní schůzky                                         17.00          VI. D Třídní schůzky Pátek 6. 9.                     1. stupeň – výuka dle rozvrhu, 1. – 4. vyučovací hodina                                                         1. třídy:           3 vyučovací hodiny                                                       2. – 5. tř.:        4 vyučovací hodiny                                         2. stupeň:        výuka dle rozvrhu 5.-6.9.        od 8.00          Fotografování žáků 1. ročníků 

číst dále

Školní družina

22.08.2019

bude v případě zájmu k dispozici pro naše stávající žáky od  1. až 4. ročníku (současného, nikoli budoucího). Otevřena bude od úterý 27. 8.  v době od 8 do 15 hod. Upozorňujeme, že stravování není zajištěno. Použijte vchod z ulice Bulharské.

číst dále

Rozmístění žáků budoucích 1., 3. a 6. tříd

22.08.2019

ale i dalších žáků, kteří přestupují na naši školu od začátku nového školního roku, bude pro případné zájemce k nahlédnutí na nástěnce ve vestibulu školy pod vrátnicí od středy 28. 8. do pátku 30. 8. 2019, vždy od 9 do 12 hodin.

číst dále

Jedno ohlédnutí a jeden pohled vpřed

07.08.2019

Prázdniny jsou ve druhé polovině a my připravujeme školu na nový školní rok.Pokud byste si rádi připomněli zážitky a aktivity z uplynulého školního roku, začtěte se do naší školní kroniky, budete překvapeni, kolik jsme toho s dětmi stihli:-) https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika Dále nabízíme pohled do suterénu, tedy části bývalého krytu, při rozšiřování našich výukových kapacit o dvě učebny. Zde už nebude nic jako dříve. Odkryli jsme a před novou výmalbou alespoň na památku vyfotili fragmenty původní malby z r. 1914. Další obrázky ze stavby najdete na FB.

číst dále

Active English Week na naší škole

27.06.2019

V měsíci březnu a červnu se uskutečnil již šestý ročník projektu Active English Week pro žáky osmých a devátých tříd s rozšířenou výukou jazyků. Výuka probíhala pod vedením rodilých mluvčích z Velké Británie, Austrálie a USA.

číst dále

Žáci složili zkoušku z němčiny - Fit in Deutsch

04.06.2019

V jarním zkušebním termínu 2019 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny s názvem Fit in Deutsch tito žáci: Kateřina Kocianová a Adam Stašek, oba ze třídy 7.DVýše uvedení žáci prokázali základní znalosti němčiny úrovně A1 a získali tak  mezinárodně platný Goethe Zertifikat.Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, dopis, poté studenti musí prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.Oběma žákům srdečně blahopřejeme!

číst dále

Exkurze do Osvětimi a Krakova se vydařila

27.05.2019

Dne 20. května 2019 naše škola s žáky devátých tříd vyjela na exkurzi do Osvětimi a Krakova. Tato exkurze je na naší škole tradičním výjezdem k doplnění učiva dějepisu devátých tříd na téma holocaust, nacismus a 2. světová válka. Dopoledne jsme absolvovali prohlídku koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau a odpoledne jsme si prošli historické centrum Krakova a poté si žáci zaslouženě užili osobní volno zalité sluníčkem. Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří se exkurze zúčastnili, za vzornou reprezentaci naší školy, za pozornost a zájem během celé exkurze. Deváťáci, ukázali jste se jako praví už skoro absolventi naší školy a jako pedagoga mě těší, že snaha nás všech vyučujících se zúročila. PhDr. Jolana Kubíková

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

11.05.2019

Vážení rodiče, milé děti,pod záštitou odboru dopravy magistrátu města Brna vás zveme na dopravní hřiště, kde se bude konat akce: „DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO RODIČE S DĚTMI“Dopravní hřiště na ulici Pastviny 70 (před ZŠ), Brno-Komín o  víkendech 11. a 12.5. a 18. a 19.5. 2019 od 12 do 18 hodin

číst dále

Připomínáme účastníkům zápisu, že

10.05.2019

 písemné vyrozumění o přijetí (nepřijetí) žáka do 1. ročníku ZŠ budete mít připraveno k vyzvednutí v kanceláři zástupců ředitele ve dnech 22. - 23. 5. 2019 od 7:30 – 17:00 hod.

číst dále

Rozdílové zkoušky do tříd s rozšířenou výukou jazyků

10.05.2019

  (kromě 3. ročníků, kdy již proběhly) se konají 22. 5. 2019 v 9 hodin. Sraz přihlášených účastníků je v 8.45 h ve vstupním vestibulu školy, nezapomeňte na psací potřeby, svačinku a pití!

číst dále

Naši žáci se stali nejlepšími florbalisty v rámci základních škol České republiky

10.05.2019

V Ostravě vyhráli 15. dubna 2019 „Pohár základních škol“ pořádaný Českým florbalem.Držme jim palce 17. května, kdy jedou hoši do Plzně na národní kolo ve florbalu, které pořádá Asociace školních sportovních klubů.

číst dále

V naší školní kronice

26.04.2019

přibyl záznam k měsíci březnu, pokud chcete vědět více, co se u nás ve škole děje, klikněte na https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

25.04.2019

Seznam identifikátorů dětí s počtem získaných bodů a rozhodnutí o zařazení/nezařazení do 3. třídy s RVJ: Vysledky_rozrazovaciho_rizeni_3_roc_2019.pdf

číst dále

Superstar školních družin

21.03.2019

je pěvecká soutěž a  skvělé třetí místo obsadila Adéla Řezníčková s písní Nebe na Zemi od pánů Voskovce,  Wericha a Ježka!

číst dále

Čtenářská soutěž Babylon vyhodnocena

19.03.2019

Ve školním kole soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon byli 19. 3. 2019 odměněni žáci z 6. a 7. ročníků: 3. místo: David Makovička z VI. C, 2. místo: Vojtěch Vlček z VI. C, 1. místo: Štěpán Oubělický z VI. B. Dále: 3. místo: Ivan Kuba ze VII. C, 2. místo: Prokop Hanousek ze VII. D, 1. místo: Antonín Pospíšil ze VII. D. Všem úspěšným hochům poblahopřála paní učitelka Mgr. Dagmar Lešenarová a předala diplomy a odměny v podobě poukázek do knihkupectví.

číst dále

English Star 2019 je z naší školy

14.03.2019

Dne 6. března 2019 se konal další ročník soutěže v anglickém jazyce English Star 2019, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Zúčastnili se jí žáci 1.stupně 15  brněnských základních škol. V kategorii žáků 5.ročníku náš žák Viktor Tománek prokázal výborné znalosti anglického jazyka a zvítězil. Srdečně mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

číst dále

Zápis do 1. tříd

28.01.2019

Zápis do 1. tříd proběhne 25.-26. 4. 2019 vždy od 13 do 17 hodinDen otevřených dvěří pro zájemce se uskuteční 20.3.2019 8:00-11:00

číst dále

Přijímací testy do 3.třídy s RVJ

17.01.2019

Přijímací testy do 3.třídy s RVJ se konají 15. dubna 2019 v 9.00 hod v budově školy (přezůvky a psací potřeby nutné). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 29. března 2019. K přijímací zkoušce nebudou již žáci zváni. O výsledcích budou rodiče informováni na nástěnce školy a na www.zsslovanak.cz. Písemné vyrozumění si rodiče vyzvednou na ředitelství školy.Více informací: https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=info-k-prijimani-do-RVJ

číst dále

Zítra 17. 1. a zřejmě ještě v pátek 18. 1. 2019 dopoledne .

16.01.2019

proběhne s registrovanými účastníky test měření srdeční činnosti. Prosím vybavte děti volnějšími oděvy

číst dále

Ojedinělý projekt – možnost testu srdeční činnosti

10.01.2019

V posledních letech se stále častěji slyšíme z médií o případech náhlých úmrtí mladých lidí, hlavně sportovců. Příčinou bývají často skryté poruchy srdeční činnosti. V této souvislosti požádala naši školu o spolupráci na mezinárodním výzkumném projektu „Hodnocení dynamiky srdeční repolarizace při autonomních provokačních testech u dětí a vývoje mezipohlavních rozdílů u dospívajících“ Fakultní nemocnice Brno, Interní kardiologická klinika a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno. Projekt probíhá od května 2018 a již je jen několik volných míst k vyšetření. Účast v tomto projektu je zcela dobrovolná a je podmíněná podepsaným informovaným souhlasem zákonných zástupců. V případě Vašeho souhlasu by vyšetření probíhalo ve škole pod vedením MUDr. Ireny Andršové Ph.D. v lednu 2019. Paní MUDr. Irena Andršová Ph.D. bude osobně přítomna ve škole dne 14. 1. 2019 v době konání hovorových hodin a informačních schůzek. Zde můžete problematiku konzultovat, popřípadě se do projektu přihlásit. Informace o projektu  uvedeme  i  na webových stránkách školy, v sekci pro rodiče.

číst dále

PF 2019

28.12.2018

Přejeme všem žákům, rodičům, přátelům a příznivcům naší školy dobrý rok 2019!

číst dále

Vánoční jarmark

18.12.2018

V pondělí 10. 12. 2018 se horní malá tělocvična na našem Slovaňáčku proměnila k nepoznání. Odpoledne zde proběhl školní vánoční jarmark. Mnoho krásných, vánočně pojatých výrobků, které potěšily každé oko návštěvníka, již našlo svůj nový domov. Bylo možno vychutnávat příjemnou atmosféru i nealkoholický vánoční punč a hlavně se nehonit, jak máme my lidé během adventu ve zvyku.Děkujeme všem, malým i velkým, kteří se podíleli na organizace, výzdobě, výrobcích i samotném průběhu jarmarku. A vám, kteří přišli náš vánoční jarmark navštívit a podpořit školu, děkujeme též. Přejeme vám hezké adventní dny a pokoj v duši.

číst dále

Krabice od bot

10.12.2018

Pomalu se stává milou předvánoční tradicí, že žáci ze Slovaňáku přispívají k tomu, aby i potřební měli šťastné a veselé svátky vánoční. Žáci 1.B, 4.A a 2. D se zapojili do projektu Krabice od bot, v rámci nějž se vzdávají svých hraček ve prospěch dětí například z azylových domů. Abychom však nezapomněli ani na naše seniory, zapojili jsme se do projektu Růže naděje. Děti vyrobily papírové růže, které potěší babičky a dědečky v domovech pro seniory.

číst dále

Sboreček v Tescu

07.12.2018

S nástupem adventu se i náš sboreček zapojil do navozování předvánoční atmosféry. S pásmem vánočních a zimních písniček děti z našeho školního sboru vystoupily u příležitosti rozsvěcení lego vánočního stromu v NC Královo Pole. Děti svým krásným zpěvem chytly za srdce nejednoho posluchače a vykouzlily úsměvy na tváři těch, kteří se v předvánočním shonu byť jen na chvíli zastavili a zaposlouchali do líbezného zpěvu našich dětí.

číst dále

Vánoční Svoboďák

07.12.2018

V pátek 7.12 vystoupili žáci 1. B a 4. A u příležitosti vánočních trhů na náměstí Svobody. Prostřednictvím pásma písniček, básniček a lidových pranostik žáci seznámili diváky s tradicemi, které se vážou k jednotlivým měsícům. Za vydatné podpory přihlížejících rodičů, prarodičů i náhodných kolemjdoucích předvedli pěkný program zakončený zaslouženým potleskem.  

číst dále

Zveme vás na Vánoční jarmark

05.12.2018

Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu. Přijďte k nám na jarmark :-)

číst dále

Pojďme si zlepšit prostředí v budově školy

21.11.2018

Jednoduše, ale účinně: Vzhledem k proměnlivému počasí bychom od zítřka rádi zavedli přezouvání žáků již ve vestibulu. Důvody jsou, jak je nasnadě, především hygienické. Děkujeme za pochopení :-)

číst dále

Den veteránů

15.11.2018

V neděli 11.11. 2018 vystoupili vybraní žáci ze 4. A, 4. D a 5. B na slavnostním pietním aktu na Ústředním hřbitově. Žákyně a žáci při příležitosti důstojných oslav Dne veteránů zazpívali tři náročné písně. Děkujeme dětem a jejich rodičům za ochotu a také za pozitivní přístup v náročných podmínkách.

číst dále

Bílá pastelka - pomoc nevidomým a slabozrakým

12.10.2018

Sbírka proběhne 17. října i u nás ve škole. A to na prosbu některých našich šikovných žáků, kteří si chtějí vzít vše na starosti a vše zorganizovat. Zapečetěná schránka bude putovat jen tam, kde věk již umožňuje vědomé a zodpovědné rozhodnutí, tedy u žáků vyšších tříd druhého stupně. A přidat se samozřejmě mohou i dospělí!

číst dále

Šachový kroužek zahajuje činnost!

11.10.2018

 Sraz účastníků je v pátek 19. 10. 2018 ve vestibulu, kroužek se bude konat vždy v pátek od 14:00 do 14:45 hod. Poslední hodina bude 25. 1. 2019. Zve Šachová škola HŘÍBATA, pobočný spolek Jezdců Brno

číst dále

Žáci IX. D glosují, čím škola žije

10.10.2018

Dne 26. 9. 2018 proběhl na naší škole Evropský den jazyků. Žáci 9. tříd si připravili pro žáky 4. a 5. tříd krátké vystoupení v jazycích, které se učí na naší škole, a to v angličtině, němčině, ruštině a francouzštině, aby jim pomohli ve výběru druhého jazyka, který se budou v následujících rocích učit.

číst dále

Školní kronika - září 2018

10.10.2018

Podívejte se co se ve škole událo během prvního měsíce školního roku 2018/2019 - školní kronika

číst dále

Věda nás baví - o týden později

01.10.2018

Vážení přátelé přátelé  Vědy nás baví, z organizačních důvodů posunujeme výuku kroužku Věda nás baví na Vaší škole na: 09.10.2018 od 14:00 hod. O své lekce nepřijdete, celý běh kroužku se posunuje o jeden týden. Děkujeme za pochopení. Tým Věda nás baví

číst dále

Erbovní slavnosti Králova Pole 2018

01.10.2018

V sobotu 15. září 2018 se v parku na Slovanské náměstí uskutečnily tradiční Erbovní slavnosti Králova Pole, letos již 28. ročník a připomněly 110 let od udělení znaku městu Královu Poli v roce 1908. Program byl opět bohatý a začal již v pátek, kdy proběhnul žákovský turnaj královopolských základních škol v odbíjené a vybíjené – O pohár starostky Králova Pole. V sobotu následovala přehlídka a představení královopolských organizací, které se věnují dětem či dospělým a připravily si aktivity pro malé i velké. Do programu na pódiu se zapojily i královopolské školy. Za náš Slovaňák vystoupily děti z 2.D pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Kezniklové a v kostýmech postaviček z večerníčků předvedly tanec na známé melodie. A žáčci z loňské 2.C, jež na vystoupení připravila paní Mgr. Miroslava Geržová, zatančili v rytmu populární písničky Sofia. Paní učitelkám i dětem moc děkujeme za krásný výstup a milou reprezentaci školy.

číst dále

Od 1. 10. se mění dopravní situace u školy

30.09.2018

Od pondělí 1.10. nás čekají v nejbližším okolí školy změny v dopravě - přes víkend se na nich už pracovalo. Dopravní provoz bude veden přímo kolem budovy školy. Buďme tedy při příchodu i příjezdu ke škole opatrní

číst dále

Letečtí modeláři v ZŠ Slovanské náměstí

28.09.2018

Nabízíme kroužek leteckých modelářů pro děti od 10 let. Mohou se hlásit i úplní začátečníci, přesto v tomto kroužku velmi rychle získají dovednosti a postaví si modely, ze kterých nejen, že budou mít radost, ale také mohou být velmi úspěšní na Přeboru JMK i na dalších soutěžích V Brně a okolí.V kroužku hned na první schůzce si všichni postaví jednoduchý házecí kluzáček, který jim jistě bude hezky létat a odnesou si jej domů. Pak ze stavebnice si postaví malý model s gumovým pohonem Old-timer BV-3 BOBÍK, nebo Liliput se kterými bylo mnoho hochů i dívek velmi úspěšných, například  jedenáctiletý  Vojta vyhrál velkou mezinárodní soutěž OPENSCALE před dospělákem, který přijel až z USA !!!Také si můžete postavit malý halový model A-6, se kterým si v zimě hezky zalétáte v tělocvičně, nebo v hale nádraží Kr. Pole, případně na soutěži v krásné hale ZŠ Střelice. První rok v kroužku zpravidla vyvrcholí stavbou a létáním s velkým modelem kategorie P-30 a účastí na Přeboru JMK v Brně na Medlánkách, ti nejlepší se mohou kvalifikovat na Mistrovství ČR mládeže a tam uspět jako Jirka Pavlíček v loňském roce.To vše mohou šikovní členové kroužku zvládnout již za jeden rokSchůzky kroužku a stavba budou vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin, začínáme již 4. 10. 2018. Kroužkovné za ½ roku je 500 Kč a bude se platit při první schůzce vedoucímu. Zájemci, hlaste se u vedoucího kroužku na mail :  koutny.lubomir@seznam.cz

číst dále

Pozdrav z adapťáku

27.09.2018

Šesťáci zdraví z adapťáku v Jeseníkách! Je vidět, že počasí přeje :-)

číst dále

Vítězství i druhé místo

15.09.2018

V turnaji O pohár starostky Králova Pole, jež se konal v pátek 14. 9.,  jsme obhájili v domácím prostředí vítězství starších žáků ve volejbale! A naší mladší žáci skončili ve vybíjené druzí. Putovní cena tedy nepoputuje, zůstává u nás. Blahopřejeme!

číst dále

Začni hrát basket!

11.09.2018

Ve školním roce 2018/19 bude již druhým rokem pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni.Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Slovanské náměstí, každé úterý a každý čtvrtek od 16:15 do 17:15. První trénink proběhne 4. 10. 2018. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět.Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím.Příspěvky na školní rok 2018/2019 budou 1.500,- Kč.V případě zájmu prosím kontaktujte trenéra pana Jana Kováře. Kontakt:     Jan Kovář, mobil: 736 243 093, e-mail: kovarjan@email.czwww.bkskokani.cz

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

31.08.2018

V rámci Evropského dne mobility Vás odbor dopravy Magistrátu města Brna zve na dopravní hřiště.

číst dále

Aktualizovaný školní řád 2018/2019

09.08.2018

Školní řád zahrnuje nutné změny pro naplnění podmínek GDPR

číst dále

Máme dvě nové interaktivní tabule

17.07.2018

Ve škole jsme během letních měsíců instalovali dvě nové interaktivní tabule.

číst dále

Úspěch žáka 4. ročníku v anglické soutěži

05.06.2018

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v prostorách Anglické základní školy na Mendlově náměstí konal 6. ročník soutěže „Uč se anglicky a dobudeš svět“. Kategorie žáků 4. - 5. ročníků základních škol se zúčastnilo sedm soutěžících, mezi nimi žák naší školy JAKUB HLAVÁČ (IV.D), který obsadil krásné 2. místo. Jakubovi blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších anglických soutěžích. PaedDr. Milada Zezulová

číst dále

Poděkování rodičům za pomoc

01.01.1970

Děkujeme vám, milí rodiče, kteří jste v posledním čase vzali za svoji naši školu - díky vašemu přispění máme nyní interaktivní tabuli v učebně 3.C a nové skříňky pro děti  v učebně 6.D! Ne vždy chcete být jmenováni. A tak děkuji takto obecně rodiči žáka ze 3. C, rodičům žáků 6. D a jmenovitě a rád pánům MUDr. Prchalovi a Mgr. Joanidisovi, kteří vše dotáhli do konce. :-)

číst dále

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy
E-mail