Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Informace o Ochraně osobních údajů pro poskytovatele osobních údajů

Tento dokument poskytuje poskytovateli osobních údajů, v případě nezletilého dítěte zákonnému zástupci, informace týkající se zpracování osobních údajů školou.

Informační povinnost

Informační povinnost zápis do 1.roč.

Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů

Formulář pro udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Přihláška do 3. třídy (RVJ)

Formulář pro přihlášení žáka do 3. roč. RVJ

Souhlas s individuálními konzultacemi u školního psychologa

Školní psycholožka v rámci školního poradenského pracoviště poskytuje individuální psychologické poradenství žákům ohledně osobních problémů, rizikového chování a jiných potíží. Aby nezletilý student mohl tyto služby využívat, je nutné udělit informovaný souhlas jeho zákonným zástupcem.

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

Seznam identifikátorů dětí s počtem získaných bodů a rozhodnutí o zařazení/nezařazení do 3. třídy s RVJ.

Zápisní lístek do ŠD

Zápisní lístek do Školní družiny

Žádost o opis vysvědčení

Potřebujete-li získat opis vysvědčení vydaného naší školou vyplňte tento dokument a přineste jej na sekretariát školy.

Žádost o osvobození z tělesné výchovy

Pro osvobození z TV je nutné doložit TU tento dokument.

Žádost o přestup

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte na naši školu, je zapotřebí vyplnit tento formulář a doručit na sekretariát školy.

Žádost o uvolnění z výuky

Pokud chcete uvolnit z výuky dítě, vyplňte formulář a předejte třídnímu vyučujícímu.

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH