Informace o ŠD

Školní družina

ŠD zajišťuje pobyt pro žáky 1. - 4. ročníku, a to v rámci stanovené kapacity.
Provozní doba ŠD: 6:30 - 17:00
Ranní pobyt: 6:30 - 7:40 - družinová třída u jídelny /vchod z ulice Bulharská/
Koncový pobyt: 15:30 - 17:00 - družinová třída u jídelny
Odchody dětí:
do 14:00 a po vycházce (15 - 17 hod)
Potřeby do ŠD:
zápisní lístek, 2x toaletní papír, 2x pap. útěrky (role), pastelky, 2x lepidlo, oblečení na vycházku
Zájmová činnost:

výtvarný kroužek, keramika, tělovýchovný kroužek, vlastivědný kroužek, návštěvy kulturních akcí, Knihovna, solná jeskyně, pořádání výletů

Telefony:
Mobil ŠD: 732 357 093 (6:30 – 17:00)

Pevná linka ŠD (spodní družina u jídelny): 516 777 626 (6:30 – 17:00)

 

Upozorňujeme Vás na nutnost dodržování vnitřního řádu školní družiny. Svévolné odchody dítěte jsou jeho závažným porušením a důvodem pro odhlášení dítěte ze školní družiny. V takovém případě nejsme totiž schopni zajistit jeho bezpečnost.

Děti se nebudou moci vyzvedávat prostřednictvím telefonu, sms zpráv ani „volacích hodinek“. Vydání dítěte musí mít vždy písemnou formu (zápisní lístek, deníček)


INFORMACE – čipový systém BELLhop

Čipový systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, pro vyzvedávání dětí ze školní družiny máme zaveden čipový systém BELLhop, vyvinutý přímo pro školní družiny firmou NeurIT (www.neurit.cz). Díky čipovému systému si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip k terminálu a systém předá žádost o vyzvednutí pedagogickému pracovníkovi, který má v daný okamžik dítě na starost. Čipový systém BELLhop umožňuje bezpečné vyzvedávání dětí ze školní družiny. Na jedno dítě lze mít více čipů pro osoby, které mohou dítě vyzvedávat. Čipy pro vyzvedávání dětí ze ŠD (BELLhop) zůstávají výhradně ve vlastnictví uživatelů a jsou nevratné. Hodnota jednoho čipu je 100,- Kč.


Platba se provádí výlučně převodem z účtu na účet školy:

Číslo účtu: 27428621/0100
variabilní symbol: 50
specifický symbol: 0968
Zpráva pro příjemce: Celé jméno žáka + třída
Cena školného: 1200,- Kč
Splatnost do pátku 21.1.2024

V měsíci září vybírají vychovatelé a vychovatelky poplatek ve výši 100,- Kč V HOTOVOSTI (na jiné pomůcky do ŠD) - neposílat na účet!!!

Přihlášením dítěte do ŠD se rodiče zavazují k dodržování školního řádu a řádu školní družiny.

· Poslední úprava 28. 02. 2024 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH