Časté otázky

Zde Vám nabízíme řešení nejčastějších úředních záležitostí.

Jak vyřídím

Jak omluvit absenci žáka ve škole?

Omluvit absenci žáka je třeba nejpozději do 72 hodin od začátku nepřítomnosti třídnímu učiteli, např.  telefonicky na 541 211 758 nebo písemně na příslušnou mailovou adresu.

Dopředu známou absenci omluvte ještě před počátkem nepřítomnosti, absence delší než den podléhá schválení nejen třídního učitele, ale i vedení školy. Na našem webu v sekci Dokumenty je k dispozici formulář , který je třeba vyplnit a doručit do školy. Po vyjádření souhlasu Vám bude vrácena kopie.   

Jak vyřídím přestup dítěte do 6. ročníku s rozšířenou výukou jazyků?

Vyplňte jako zákonní zástupci "Žádost o přestup" – formulář je ke stažení v sekci Dokumenty na našich webových stránkách. Podepsanou žádost doručte na ředitelství školy osobně, poštou či mailem jako sken. Vždy je ale nutné v této záležitosti telefonicky či osobně kontaktovat zástupkyni ředitele pro 2. stupeň dr. Evu Krochmalnou (tel. 541 211 758). Dozvíte se další důležité informace a vyřešíme eventuální nesrovnalosti.V případě, že budete mít zájem o přijetí dítěte do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou jazyků, je třeba vykonat rozdílovou zkoušku z češtiny, matematiky a angličtiny, a to 22. 5. 2019 v 9.00 hod. Do tohoto termínu zvolte a poté nám sdělte, jaký druhý cizí jazyk byste v případě přijetí preferovali: německý, francouzský, ruský. Bude-li to možné, rádi vyhovíme, rozhodující slovo však má ředitel školy. Pokud by bylo Vaše dítě přijato v mezidobí na víceleté gymnázium, sdělte nám tuto skutečnost ještě před termínem konání zkoušky. Upozorňujeme, že počet volných míst je dán kapacitními možnostmi školy, jež nelze překročit.

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH