Úřední deska

Povinně zveřejňované informace o naší škole


IČO: 62156969
DIČ: CZ62156969
Telefon: 541211758
Webové stránky: http://www.zsslovanak.cz/
Elektronická podatelna: podatelna@zsslovanak.cz
E-mail: reditel@zsslovanak.cz
Bankovní spojení: 27428621/0100 KB Brno - město

Údaje pro fakturaci:

Název dle rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 1218/2, Brno, 612 00Škola byla zřízena na základě Zřizovací listiny vydané zřizovatelem, Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené starostou Městské části Brno - Královo Pole, Ing. Ivanem Kopečným, Palackého 59, Brno 612 93, 1. ledna 1995 jako příspěvková organizace.

Ředitel školy: Mgr. David Jalový, jmenován na základě usnesení Rady města Brna R5/151. schůze konané dne 29. 6. 2010 (č.j. MMB/260510/2010), v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna s účinností od 1. 9. 2010.

Statutární zástupce: Mgr. Michaela Skořepová

Vymezení pravomoci ředitele: Ředitel je zodpovědný za organizaci a kvalitu výuky, za provoz budovy a efektivní využití svěřených finančních prostředků. Rozhoduje o přijetí žáka na školu, o odkladu a dodatečném odkladu povinné školní docházky, o zařazení dětí do školní družiny a školní jídelny. Řeší stížnosti rodičů týkající se výuky, klasifikace a provozu školy. Podává informace, které jsou v souladu se zákonem 106/99 Sb.

Proti rozhodnutí ředitele školy existuje řádný opravný prostředek - odvolání (formu a lhůty určuje Správní řád č. 500/2004 Sb.) k OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Ve své činnosti se škola a její pracovníci řídí platnými právními normami a předpisy, zejména:

  1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
  2. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
  3. zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
  4. vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění školní docházky

U ředitele školy a na webu je k nahlédnutí výroční zpráva. Dále jsou k nahlédnutí veškeré materiály uvedené výše. Z nich na požádání bude provedena kopie za cenu běžnou, rovnající se pouze nákladům.


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017/2018

Návrhy rozpočtů


Schválený rozpočet na rok 2019

schválený rozpočet 2019.pdf

Návrh střednědobého výhledu hospodaření 2021-2022

návrh střednědobého výhledu 2021-2022.pdf

Střednědobý výhled hospodaření

střednědobý výhled 2020-2021.pdf

· Poslední úprava 03. 10. 2019 ·

Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Ing. Milan Seidler (IČ: 06632017)

milan.seidler@seid.cz

724 094 634

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

OdkazyE-mail