Důležitá zpráva

Důležité informace k červnovým aktivitám žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

z důvodu vytížení učitelů 2. stupně při zajištění provozu pro žáky 1. stupně a nedostatku volných učeben již nelze na naší škole pro žáky 2. stupně zajistit obdobnou organizaci jako na 1. stupni. Nebude se tedy již do konce června jednat o pravidelná hromadná setkávání ani o výuku ve škole.

Jak budeme postupovat: 


1. Od pondělí 8. 6. 2020 do pátku 26. 6. 2020 budou mít žáci všech tříd 2. stupně, a to včetně 9. ročníků, možnost setkání se svým třídním učitelem, a to vždy jednou týdně v termínu:


6. ročník:         pondělí
7. ročník          pátek
8. ročník          úterý
9. ročník          čtvrtek


Časové rozmezí se bude pohybovat cca od 8.30 do 13.00 hod. a bude ještě upřesněno, protože nejprve musíme posoudit váš zájem a vědět, zda budeme muset rozdělit třídu na dvě skupiny, abychom zachovali počet do 15 žáků.

Na tomto setkání bude možnost sdělit si organizační pokyny k závěru školního roku, zodpovědět si dotazy, zprostředkovat informace o klasifikaci, možnost konzultovat po předchozí domluvě s dalšími vyučujícími  atd. Obědy nebudou z kapacitních důvodů zajištěny.

V den nástupu je nutné přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem a s datem 8. 6. 2020, nebo dnem prvního vstupu do školy. Dokument je ke stažení na www.zsslovanak.cz, v tištěné podobě je k dispozici na vrátnici v budově školy. Třídní učitelé si vyzvednou své žáky před vchodem do budovy v oznámeném čase.

Prosíme: Přihlaste děti do této aktivity do 3. 6. 2020 do 10 hodin, a to mailem svému třídnímu učiteli (příjmení@zsslovanak.cz) 


2. „Zkopírujte prosím do mailu  text: Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijních aktivitách pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020.“


3. Pravidelnou denní přípravu skupin žáků 9. ročníků ve škole na přijímací zkoušky ukončíme dnem 5. 6. 2020. Věříme, i podle reakcí žáků, že svůj účel splnila dobře. Budeme držet všem pěsti!


4.   Při klasifikaci žáků na vysvědčení za 2. pololetí budeme postupovat tak, jak jsme vás již informovali ve zprávě v informačním systému dne 26. 5. 2020. Budeme vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době do zavedení mimořádných opatření, z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 a jen podpůrně, pokud to žáku prospěje, z výsledků získaných při vzdělávání na dálku a při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žáci nemají povinnost řádně docházet do školy. Návrhy známek zveřejníme v informačním systému.


5.  Předpokládáme termín ukončení aktivit v tomto školním roce a předání vysvědčení v úterý 30. 6. 2020. Jak přesně bude závěr školního roku pro žáky probíhat, vám ještě upřesníme podle vývoje situace.


V Brně 1. 6. 2020                                                                  Mgr. David Jalový, ředitel školy


Aktualizovaný manuál včetně Čestného prohlášení  je k dispozici na  https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Čestné prohlášení ke stažení: https://www.zsslovanak.cz/web/docs/priloha_cestne_prohlaseni_2.pdf
Poslední novinky

a události z naší školy

 • 01

  ČER
  Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

  se bude konat v pondělí 15. 6. 2020 v 16:30 hod., a to v tělocvičně naší školy. Vchod je z ulice Bulharské, tedy z pravé boční strany budovy, nikoli ze Slovanského náměstí. Těšíme...

  číst dále
 • 27

  KVě
  Den otevřených dveří být sice nemůže, ale...

  Milí rodiče, především budoucích prvňáčků, ale i všichni, kdo máte rádi naši školu,protože se kvůli mimořádnému stavu již neuskuteční  „Den otevřených dveří“,...

  číst dále
 • 26

  KVě
  Ministr informoval o možnosti návratu do škol pro žáky 2. stupně

  V tuto chvíli teprve čekáme na legislativní pokyny a zpřesnění, jakmile budeme moci, budeme vás...

  číst dále
 • 24

  KVě
  Pozvánka na dopravní hřiště

  Vážení mladí přátelé, v rámci akce „zahájení cyklistické sezony v Brně“ vás zveme na dopravní...

  číst dále
 • 22

  KVě
  V pondělí 25. 5. začínáme s aktivitami pro děti z 1. stupně

  Milí rodiče žáků 1. stupně,v pondělí se s mnohými z Vašich dětí sejdeme. Po dlouhé době a za mimořádných podmínek, které jsou pro nás společně velmi omezující. Bylo a je velmi...

  číst dále

Rychlý kontakt

Adresa

Slovanské náměstí 2
Brno 612 00

Telefon

541 211 758

M@IL US

podatelna@zsslovanak.cz

Projekty

Informace o projektech do kterých je škola zapojena

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně"
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
více informací: Informace o projektu

Počasí na Slovaňáku

Přímo na budově školy je meteostanice, ze které můžete online sledovat počasí

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy
E-mail