Info k přijímání dětí do vyšších ročníků s RVJ

Zkoušky

do 3. třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka proběhnou

8. dubna 2021 v 9:00
(přezůvky a psací potřeby nutné)

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 19. března 2021.

O výsledcích budou rodiče informováni na nástěnce školy a na www.zsslovanak.cz. Písemné vyrozumění si rodiče vyzvednou na ředitelství školy.Organizace zkoušky do 3. třídy RVJ


9:00 - 9:45 hod písemný test z ČJ
9:45 – 10:00 hod přestávka
10:00 – 10:20 hod písemný test z AJ
10:20 pohovor z ČJ + AJ

       

Pro přijetí žáků jsou rozhodující kapacitní možnosti školy a výsledky srovnávacích testů.

S výsledky budou zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím našich webových stránek, na nástěnce v budově školy a prostřednictvím písemného vyrozumění.

>> přihláška ke stažení <<

Termín pro odevzdání vyplněných přihlášek: 19. března 2021

 

Postup při přihlášení žáka do 6. ročníku je následující:


Vyplňte jako zákonní zástupci "Žádost o přestup" – formulář je ke stažení v sekci Dokumenty na našich webových stránkách. Podepsanou žádost doručte na ředitelství školy osobně, poštou či mailem jako sken. Vždy je ale nutné v této záležitosti telefonicky či osobně kontaktovat zástupkyni ředitele pro 2. stupeň dr. Evu Krochmalnou (tel. 541 211 758). Dozvíte se další důležité informace a vyřešíme eventuální nesrovnalosti. V případě, že budete mít zájem o přijetí dítěte do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou jazyků, je třeba vykonat rozdílovou zkoušku z angličtiny a z jazyka českého a matematiky, a to 26.5. 2021 v 9.00 hod. Do tohoto termínu zvolte a poté nám sdělte, jaký druhý cizí jazyk byste v případě přijetí preferovali: německý, francouzský, ruský. Bude-li to možné, rádi vyhovíme, rozhodující slovo však má ředitel školy. Pokud by bylo Vaše dítě přijato v mezidobí na víceleté gymnázium, sdělte nám tuto skutečnost ještě před termínem konání zkoušky. Upozorňujeme, že počet volných míst je dán kapacitními možnostmi školy, jež nelze překročit.

· Poslední úprava 01. 02. 2021 ·

Vyhledávání

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH