Info k přijímání dětí do vyšších ročníků s RVJ

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s RVJ


>> Výsledky podle kódů <<Zkoušky


do 3. třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka proběhnou

11. dubna 2024 v 9:00
(přezůvky a psací potřeby nutné)

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 22. března 2024.


O výsledcích budou rodiče informováni na nástěnce školy a na www.zsslovanak.cz. Písemné vyrozumění si rodiče vyzvednou na ředitelství školy.


>> přihláška ke stažení <<

 

 

Postup při přihlášení žáka do 6. ročníku je následující:


Vyplňte jako zákonní zástupci "Žádost o přestup" – formulář je ke stažení v sekci Dokumenty na našich webových stránkách. Podepsanou žádost doručte na ředitelství školy osobně, poštou či mailem jako sken. Vždy je ale nutné v této záležitosti telefonicky či osobně kontaktovat zástupkyni ředitele pro 2. stupeň dr. Evu Krochmalnou (tel. 541 211 758). Dozvíte se další důležité informace a vyřešíme eventuální nesrovnalosti. V případě, že budete mít zájem o přijetí dítěte do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou jazyků, je třeba vykonat rozdílovou zkoušku z angličtiny a z jazyka českého a matematiky, a to 29. 5. 2024 v 9.00 hod. Do tohoto termínu zvolte a poté nám sdělte, jaký druhý cizí jazyk byste v případě přijetí preferovali: německý, francouzský, ruský. Bude-li to možné, rádi vyhovíme, rozhodující slovo však má ředitel školy. Pokud by bylo Vaše dítě přijato v mezidobí na víceleté gymnázium, sdělte nám tuto skutečnost ještě před termínem konání zkoušky. Upozorňujeme, že počet volných míst je dán kapacitními možnostmi školy, jež nelze překročit.

· Poslední úprava 19. 04. 2024 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH