Zápis do 1. tříd

Co byste měli vědět:Seznam identifikátorů přijatých žáků do 1. ročníku na 2020/2021
6888696832


2732103683


9656645768


2612417284


9993134336


1854983168


9976518656


5093424896


6563848967


9399842304


2528972871


5993390336


6167998726


3988456965


7888658688


8720700608


3550857984


3618073658


5490366464


4454937088


2184241152


9954388224


2594718721


7428706624


2468259072


7152081792


4923165952


5413706496


9185408512


7757885449


2321221376


7457070087


8144991744


3204968448


8482970368


9698914048


3839575808


9286876672


7044081536


3807800832


6758041344


2301184893


9557561728


8174864384


5388762928


5195460096


6415095168


9136276485


7954367365


9464029696


9344889088


8526966784


9400604866


5978293765


4702533632


7532241923


7112741112


7742128648


8330603776


7167651845


7695592967


7373036736


6535506648


8325193792


7282631552


3018386566


1759516726


4352666112


8884091392


7956819456


7559183872


5723000962


8778094089


4176780288


6431395844


4327954688


4789133056


9785224704


1756257284


5237363392


5666147328


8282275841


3362782208


6801348864


4398199168


8062415104


5725071362


3800412164


4730503689


3979494436


2807787525


3073880327


9886189568Vážení rodiče přijatých žáků, pokud jste se rozhodli, že dítě nastoupí na jinou školu, prosíme sdělte nám tuto skutečnost neprodleně. Bude třeba vyřídit odstoupení v režimu správního řízení.

Vážení rodiče nepřijatých žáků, pokud váš zájem o přijetí dítěte na naší školu trvá, spojte se co nejdříve telefonicky s vedením školy na tel. 541 211 758.


Důležité:

Mimořádná opatření k zápisu 2020 - MŠMT.pdf

Informační povinnost,pdf


Desatero dovedností a znalostí pro prvňáčky

1. Znám svoje jméno a příjmení a vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si nezapomenu umýt ruce.
8. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat maminčino vyprávění.
9. Pohádky, filmy a písničky v televizi pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Desatero pro rodiče

1. Každý den zkontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím pro něj ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (schůzka se koná před začátkem školního roku v červnu).
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7. V klidu si denně popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
10. I když jsem za své dítě zodpovědný v nejvyšší míře já, zvykám si na zcela samozřejmou spolupráci s pedagogy, kteří chtějí rovněž pro mé dítě to nejlepší. Počítám s konzultacemi, vzájemným předáváním informací po telefonu, mailem, popřípadě i s návštěvou ve škole.

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a rovněž vytištěný registrační formulář vygenerovaný na stránkách zapisdozs.brno.cz (viz krok č.2). Bez těchto dokladů není možné zápis provést. 

Zápis a přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu tzv. spádovou, či jinou dle svého výběru. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna stanovuje spádové obvody základních škol. Dítě nemůže být u zápisu osobně přítomno.
Pro zapsání a eventuelní přijetí dítěte na naši  školu jsou rozhodující následující kritéria:
1. Datum narození
V řádném termínu: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
Předčasný nástup: Dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí v tomto případě je: v období data narození dítěte od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, v období data narození dítěte od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Po odkladu povinné školní docházky: K zápisu se musí dostavit i děti, jimž byl povolen odklad školní docházky v loňském roce. Začátek školní docházky je možno nejdéle odložit do zahájení toho školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let věku.
2. Přiměřená duševní zralost a tělesná vyspělost dítěte
3. Kapacitní možnosti školy:
Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy a děti zaměstnanců školy. Pokud by počet dětí ze spádové oblasti překročil počet volných míst, rozhoduje o pořadí kritérium, zda dítě má již na škole jednoho či více sourozenců, eventuelně datum narození sourozence. Pořadí bude stanoveno takto:
a. více sourozenců na škole, v pořadí dle jejich počtu, a dále data narození nejmladšího z nich,
b. jeden sourozenec – v pořadí od nejmladšího dle data narození.
Dále jsou přednostně přijímány děti, jejichž zákonnými zástupci jsou zaměstnanci ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2.
Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu školy, budou přijímány do naplnění počtu volných míst, pokud nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti, a to  na základě pořadí dle těchto kritérií:
Kritérium, zda dítě má již na škole jednoho či více sourozenců, eventuelně datum narození   sourozenců / sourozence. Pořadí bude stanoveno takto:

a. více sourozenců na škole, v pořadí dle jejich počtu, a dále data narození  nejmladšího z nich,
b. jeden sourozenec na škole –  v pořadí od nejmladšího dle data narození.
Pokud se bude jednat o rozhodnutí mezi dětmi z nespádových oblastí, z nichž ani jedno sourozence na škole nemá, rozhodne o tom, které děti budou přijaty do naplnění volných míst, výsledek losování za účasti ředitele školy, statutárního zástupce a člena školské rady.

Možnost odkladu povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé zahájit povinnou školní docházku a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

· Poslední úprava 15. 05. 2020 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH