Řád školní jídelny

Podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se stanoví podle § 35, odst.2, § 121 odst.1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona se stanoví řád školní jídelny:

Základní provozní údaje a kontakty:

Telefon:

549 249 925,  mobilní tel.   605 060 067 

Úřední hodiny:

Po-Pá 7:30-10:00 a 11:00-14:00 hod. (případné změny aktuálně na vývěsce vestibul a jídelna ZŠ)

Prodej obědů:

termíny a ceny vždy vyvěšeny kolem 20. dne v měsíci na další období na inf. místech školy a strav. provozu.

Pedagogický dozor:

zpracován a vyvěšen v jídelně.

Výdej jídel:

od 11:00 do 14:00
Po této době už NENÍ MOŽNÉ VYDAT JÍDLO (viz vyhl. č.137/2004 Sb.).

 

 

ORGANIZACE PROVOZU

 1. Přihlášení žáků na základě vyplněné přihlášky ke stravování
 2. Způsob platby: hotovost, převod z účtů, trvalý příkaz.
 3. Odhlášení a přihlášení obědů
  • telefonicky nebo osobně, DEN PŘEDEM do 12:00.
  • přes webovou stránku zsslovanak.cz, DEN PŘEDEM do 12:00.
 4. Výdej obědů pro NEMOCNÉHO ŽÁKA je možný jen PRVNÍ DEN jeho neplánované nepřítomnosti ve škole. Viz vyhl. č. 107/2005 Sb. Žákům a zaměstnancům školy se poskytuje stravování JEN PO DOBU jejich PŘÍTOMNOSTI ve škole a pouze NA MÍSTĚ, NE DO JÍDLONOSIČŮ(Zákon č. 561/2004 Sb.). Výdej obědů do jídlonosičů: 11:00 - 11:30.
 5. Do jídelny vstupují strávníci v přezůvkách nebo v návlecích na obuv.
 6. Do jídelny nevstupují osoby, které tam nejsou oprávněny pobývat (nejsou strávníky nebo zaměstnanci školy).
 7. Způsob výběru a volby mezi 2 druhy jídel je podrobně vyznačen u objednávacích terminálů ve škole a jídelně.
 8. Vlastní odběr jídla je možný jen po přiložení čipu ke čtecímu zařízení a identifikaci strávníka, druhu objednaného jídla a příslušné gramáže dané porce. Čip si strávník zálohově pořizuje při úhradě finanční částky za obědy. Platí mu po celou dobu stravování se v zařízení.  Při ztrátě nebo poškození se musí koupit čip nový.
 9. Se souhlasem vedení školy a hygienika se smí v jídelně ZŠ stravovat také cizí strávníci. Výdej jídel pro tuto skupinu a do jídlonosičů: POUZE od 11:00 do 11:30. Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě a po odnesení mimo prostory stravovacího zařízení za něj ŠK neručí. Upozornění: pokrm lze vydat jen do čistých jídlonosičů a v žádném případě ne do skla (zavař. sklenice apod.).

 

Změny ve školním stravování od 1. září 2022

 1. Platba za obědy se nerozlišuje podle tříd, ale podle věkových skupin:

skupina

věk strávníka

cena obědu

I.

7-10 let

26 Kč

II.

11-14 let

28 Kč

III.

15 a více let

30 Kč

 
 1. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu škol. roku, ve kterém DOSAHUJÍ VĚKU podle bodů 1 až 4 vyhl. č. 107 ze dne 25. 2. 2005 stanovené podle zák. č. 561/2004. Platba je určena podle fin. normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky. Viz § 5, odst.1 až 2.
 2. Pro strávníky je stanovena doba, ve které si může obědy na další dny odhlásit:
  DO 12:00 DEN PŘEDEM. Přeplatky vzniklé odhlášením se vyúčtují při další platbě.
 3. Pokud je stravné placeno jinak než hotovostí, přeplatky si rodič může vyzvednout kdykoli v úředních hodinách v kanceláři ŠJ.
 4. Výdej obědů pro ZAMĚSTNANCE ŠKOLY v první den jeho neplánované nepřítomnosti na pracovišti (nemoc) je možný jen po uhrazení finančního rozdílu do PLNÉ VÝŠE CENY OBĚDA. Od 1. 9. 2022 je tato cena 67 Kč. Doplatek se provede u admin. pracovnice ŠK PŘED ODEBRÁNÍM STRAVY V JÍDELNĚ. Pokud rozdíl není uhrazen, strava propadá. Pozn.: organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hod. (Vyhl. č. 84/2005 Sb.) Zaměstnancům je poskytováno stravování za pořizovací cenu surovin a tato cena je snížena o příspěvek FKSP.
 5. Pokud bude poskytováno stravování ve školském zařízení ve dnech ředitelského volna nebo o prázdninách, musí být uhrazena PLNÁ CENA oběda, včetně věcných a osobních nákladů (Zákon č. 561/2004 Sb., § 122,117).

 

V Brně 24. června 2022                                                              Zpracovala: Miriam Banďouchová, vedoucí školní jídelny

                                                                                                     Schválil: Mgr. David Jalový, ředitel školy

· Poslední úprava 24. 06. 2022 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH