Školní poradenské pracoviště

Součástí tohoto pracoviště je výchovná poradkyně, školní psycholožka a školní metodik prevence.

Jejich činnost se řídí vlastními podrobnými plány práce, viz přílohy.

Podstatou činnosti pracoviště je péče o žáky se vzdělávacími, výukovými a osobními problémy, konzultace s pedagogy a rodiči.


Hlavní úkoly:

Realizace adaptačních pobytů pro nové kolektivy tříd v 6. roč. – září, říjen.

Důkladné a pravdivé posouzení klimatu školy z hlediska výskytu soc. pat. jevů.

Preventivní působení a depistáž u jednotlivců i třídních kolektivů všech ročníků.

Aktivní vyhledávání problémů v oblastech jejich působení, jejich vyhodnocování a řešení, spolupráce s rodiči a institucemi.

Příprava a pozvání odborníků přímo do školy – konzultace na téma klima školy, prevence násilí, šikany, vandalismu...


Preventivní program školy

Preventivní program na tento školní rok: Preventivní program.pdf


Krizový plán

Krizový plán školy je dokument, který specifikuje postup pracovníků školy po zjištění takového porušení školního řádu, které spadá do kategorie rizikového chování žáků a je součástí MPP školy.

Krizový plán.pdf
· Poslední úprava 21. 08. 2018 ·

Vyhledávání

Novinky

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH