Důležitá zpráva

Úřední hodiny během letních prázdnin
Úřední hodiny jsou každou středu od 9 do 12 hodin.

Čím škola žije

Sledujte poslední novinky a události z naší školy

Jedno ohlédnutí a jeden pohled vpřed

Prázdniny jsou ve druhé polovině a my připravujeme školu na nový školní rok.Pokud byste si rádi připomněli zážitky a aktivity z uplynulého školního roku, začtěte se do naší školní kroniky, budete překvapeni, kolik jsme toho s dětmi stihli:-) https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika Dále nabízíme pohled do suterénu, tedy části bývalého krytu, při rozšiřování našich výukových kapacit o dvě učebny. Zde už nebude nic jako dříve. Odkryli jsme a před novou výmalbou alespoň na památku vyfotili fragmenty původní malby z r. 1914. Další obrázky ze stavby najdete na FB.

číst dále

Active English Week na naší škole

V měsíci březnu a červnu se uskutečnil již šestý ročník projektu Active English Week pro žáky osmých a devátých tříd s rozšířenou výukou jazyků. Výuka probíhala pod vedením rodilých mluvčích z Velké Británie, Austrálie a USA.

číst dále

Žáci složili zkoušku z němčiny - Fit in Deutsch

V jarním zkušebním termínu 2019 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny s názvem Fit in Deutsch tito žáci: Kateřina Kocianová a Adam Stašek, oba ze třídy 7.DVýše uvedení žáci prokázali základní znalosti němčiny úrovně A1 a získali tak  mezinárodně platný Goethe Zertifikat.Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, dopis, poté studenti musí prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.Oběma žákům srdečně blahopřejeme!

číst dále

Exkurze do Osvětimi a Krakova se vydařila

Dne 20. května 2019 naše škola s žáky devátých tříd vyjela na exkurzi do Osvětimi a Krakova. Tato exkurze je na naší škole tradičním výjezdem k doplnění učiva dějepisu devátých tříd na téma holocaust, nacismus a 2. světová válka. Dopoledne jsme absolvovali prohlídku koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau a odpoledne jsme si prošli historické centrum Krakova a poté si žáci zaslouženě užili osobní volno zalité sluníčkem. Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří se exkurze zúčastnili, za vzornou reprezentaci naší školy, za pozornost a zájem během celé exkurze. Deváťáci, ukázali jste se jako praví už skoro absolventi naší školy a jako pedagoga mě těší, že snaha nás všech vyučujících se zúročila. PhDr. Jolana Kubíková

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

Vážení rodiče, milé děti,pod záštitou odboru dopravy magistrátu města Brna vás zveme na dopravní hřiště, kde se bude konat akce: „DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO RODIČE S DĚTMI“Dopravní hřiště na ulici Pastviny 70 (před ZŠ), Brno-Komín o  víkendech 11. a 12.5. a 18. a 19.5. 2019 od 12 do 18 hodin

číst dále

Důležité zkratky

Zkratky do používaných aplikací

Očekáváme

Nejbližší události v naší škole

Zápis do prvních tříd

25.04.2019

Zápis do 1. třídy proběhne 25. a 26. 4....

Více

Rozřaďovací testy do budoucích 3. tříd

15.04.2019

Zkoušky do 3. třídy s rozšířenou výukou...

Více

Třídní schůzky

08.04.2019

Zveme srdečně rodiče a zákonné zástupce...

Více

14. 1. 2019: Hovorové hodiny a schůzky s rodiči žáků 5. 7. a 9. tříd

02.01.2019

Dne 14. 1. 2019, v 17.00 se budou konat hovorové...

Více

Nejnovější dokumenty

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

Seznam identifikátorů dětí s počtem získaných bodů a rozhodnutí o zařazení/nezařazení do 3. třídy s RVJ.

Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů

Formulář pro udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Projekty

Informace o projektech do kterých je škola zapojena

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně"
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
více informací: Informace o projektu

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Ing. Milan Seidler (IČ: 06632017)

milan.seidler@seid.cz

724 094 634

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy


E-mail