Novinky

Informace pro rozřaďovací řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků (mimo zkoušek do 3. tříd, které již proběhly)

Aktualita ·13.05.2024 ·

Informace pro rozřaďovací řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků (mimo zkoušek do 3. tříd, které již proběhly)

Termín: 29. 5. 2024 od 9.00 hod

Sraz: 8.50 hod. před budovou školy, žáci budou určenými vyučujícími odvedeni do jednotlivých tříd, rodiče z hygienických důvodů nebudou vstupovat do budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Po celou dobu rozdílových zkoušek je třeba dbát pokynů vyučujících.

Nezapomenout: psací potřeby, svačinu

Průběh zkoušky:

  1. písemný test z anglického jazyka

Přestávka

  1. písemný test z matematiky

Přestávka

  1. písemný test z českého jazyka

Přestávka

  1. krátký ústní pohovor s vyučujícím anglického jazyka + nahlášení vyučujícímu Aj druhý cizí jazyk, který si zvolí v případě přijetí (německý, francouzský, ruský)

Ukončení: po ústním pohovoru odchází žák z budovy, rodiče mohou vyzvednou dítě před školou (předpoklad kolem 12. hodiny).

Výsledky: V pátek 31. 5. od 10 hodin bude k dispozici pořadí (volejte na telefon 541 211 758, paní zástupkyni ředitele PaedDr. Evu Krochmalnou). Počet žáků, které můžeme přijmout, závisí na počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční v pondělí 17. 6. 2024 v 17.00 hod. v budově školy.

 

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH