Novinky

Kandidáti za zákonné zástupce k volbám do školské rady se představují

Aktualita ·21.09.2022 ·

Kandidáti za zákonné zástupce k volbám do školské rady se představují

Jak jsme slíbili, s blížícími se volbami do školské rady rádi zveřejňujeme profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit. Volby se budou konat dne 3. října 2022 od 7.45 do 16.00 hod.  v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13.

Petr Jánský, 43 let, ekonom, obec trvalého pobytu: Brno

Rychlé motto:

Se školou mě pojí vícegenerační pouto. ZŠ Slovanské náměstí už navštěvovala moje babička, poté já s bratrem a teď (a v budoucnu :) moje tři děti.

Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., 52 let, lékař, proděkan LF MU, obec trvalého pobytu: Brno

Vážení rodiče,  

Jmenuji se Lubomír Křivan, narozen 1969. Jsem odjakživa Brňák a velkou část svého života jsem strávil v Králově Poli. Pracuji jako lékař-kardiolog ve Fakultní nemocnici Brno a jsem zároveň proděkanem Lékařské fakulty MU pro zahraniční studenty a internacionalizaci.  

Jsem otcem 4 dětí, z toho na ZŠ Slovanské náměstí mám jednu dceru v 7 třídě. V rámci mé nejbližší rodiny však do školy dochází 5 dětí. Můj dojem z fungování školy je výborný. Ze zkušeností, které mám, dobře vím, že kvalitní výuka, vysoká úspěšnost přijetí na střední školy a bohatý mimoškolní program zdaleka nejsou samozřejmostí na jiných ZŠ. O místo ve školské radě se ucházím především proto, že cítím, že to škole dlužím za kvalitní péči o naše děti.  Mohu nabídnout určité organizační schopnosti a skutečný zájem o to, aby škola dále pokračovala v kurzu, který si před léty vybrala a který vede děti správným směrem. I když učím o dost starší studenty, než jsou naše děti, s léty jsem pochopil, že školství je na všech stupních stejné: dobré, nebo špatné.  A dobré věci stojí za to podporovat aktivně. Proto tedy moje kandidatura.  

Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.  

 

Mgr. Jan Rohánek, 33 let, povolání, pracovník v oboru reklama, obec trvalého pobytu: Brno

 

Vážení rodiče,

jmenuji se Jan (narozen 1989, Brno) a můj syn letos nastoupil do první třídy na ZŠ Slovanské náměstí. Pro celou naši rodinu to byl důležitý moment (vychováváme celkem tři děti – dva syny 6 a 4 let a jednu dceru 4 měsíce) a když jsem se dozvěděl o možnosti ucházet se o místo ve Školské radě, rozhodl jsem se přihlásit. Doma jsme zvyklí s dětmi o všem komunikovat, trpělivě nasloucháme a snažíme se vše správně vysvětlit a interpretovat (což jak jistě všichni víte, není vždy jednoduché ????). Komunikaci na osobní úrovni jako takovou, a to nejen s dětmi, ale obecně, považuji v dnešní době zahlcené nejrůznějšími digitálními technologiemi a sociálními sítěmi za zvláště důležitou a přesně na to bych se jako zástupce rodičů rád zaměřil – komunikace a budování pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami (rodiče, škola i děti). Jsem absolventem Mediálních studií na MUP, již deset let pracuji ve společnosti působící v oblasti venkovní reklamy a od letošního září také provozuji v Králově Poli malou „pivotéku“. Přeji všem kandidátům, stejně jako budoucímu zvolenému zástupci, hodně štěstí.

Srdečně Jan Rohánek

 


PhDr. David Pirochta, Ph.D., 50 let, učitel jazyků, překladatel, obec trvalého pobytu: Brno

Dobrý den,

jmenuji se David Pirochta (nar. 1972), pocházím z Brna a jsem bývalým absolventem gymnázia Slovanské náměstí.

Po maturitě jsem strávil rok na jazykové škole, který jsem zakončil všeobecnou státnicí z němčiny. Následovalo studium Filosofické fakulty, kde jsem se zaměřil na německou a norskou literaturu. Absolvoval jsem magisterský i postgraduální program a stal se lektorem jazyků, korektorem a překladatelem. Pracoval jsem jako učitel na stavební průmyslovce Kudelova i na strojní průmyslovce Sokolská, dále pro Nepustilovu jazykovou školu, pro různé firmy, divadla, učil jsem na vysoké škole apod. V současnosti se zaměřuji především na firemní výuku.

Ve volném čase se věnuji rodině, lyžování, plavání, četbě a příležitostně cestování.

Se ZŠ Slovanské náměstí mě momentálně spojuje hlavně to, že je navštěvuje naše dcera Eliška, ale kvůli svým osobním, velice pozitivním dojmům i kvůli předešlým referencím ze strany svých známých bych se rád aktivněji zapojil do chodu školy. Jako zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků bych se mohl přímo spolupodílet jak na probíhajících procesech, tak na utváření koncepce dalšího rozvoje školy.

D. Pirochta

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH