Novinky

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce se představují

Aktualita ·04.06.2024 ·

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce se představují

S blížícími se volbami do školské rady vám představujeme dva kandidáty tak, jak sami uvedli ve svých profilech, o něž jsme je požádali.

Mgr. Jan Rohánek, 35 let, pracovník v oboru reklama a marketing, obec trvalého pobytu: Brno

Vážení rodiče,

jmenuji se Jan Rohánek (narozen 1989 v Brně) a můj starší syn letos nastoupí do třetí třídy zde na ZŠ Slovanském náměstí, mladší syn nastoupí do první třídy. Se školským sborem, výukou a vlastně celou školou jako takovou jsme moc spokojení, proto jsem se rozhodl zapojit se do volby o místo ve Školské radě. Doma jsme zvyklí s dětmi o všem komunikovat, trpělivě nasloucháme a snažíme se vše správně vysvětlit a interpretovat (což není vždy jednoduché). Komunikaci nejen s dětmi považuji v dnešní době zahlcené nejrůznějšími digitálními technologiemi a sociálními sítěmi za zvláště důležitou a přesně na to bych se jako zástupce rodičů rád zaměřil – komunikace a budování pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami (rodiče, škola i děti). Jsem absolventem Mediálních studií na MUP a již přes deset let se pohybuji v oblasti reklamy a marketingu. Přeji kandidátům, stejně jako budoucímu zvolenému zástupci, hodně štěstí.

Srdečně Jan Rohánek

 

Ing. et Ing. Zdeněk Sklenář, 48 let, podnikatel v oboru gastronomie, obec trvalého pobytu: Brno

Mé jméno je Zdeněk Sklenář, narodil jsem se 8.listopadu 1975 v Dačicích, bydlím na ulici Božetěchova 3021/19, v Brně, Králově Poli.

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči a poté absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechnickou, obor Informatika a výpočetní technika a poté opět na Vysokém učení technickém, Fakultu podnikatelskou, obor Ekonomika a řízení průmyslu. Akademický titul mám tedy Ing. et Ing.

Jsem spolumajitelem největší sítě gastronomických provozoven na jižní Moravě fungujících pod značkou 100 Chutí Brna. Naše společnost funguje již více než 20 let a jsme významnou součástí společenského a kulturního života měst Brna.

Jsem jednou ženatý a máme s manželkou tři děti. Všechny naše děti absolvovaly nebo absolvují povinnou školní docházku na ZŠ Slovanském náměstí, a proto si této instituce velice vážím.

Ve školské radě jsem působil část minulého volebního období a rád se budu i nadále podílet na jejím rozvoji a fungování.

 Děkuji a přeji krásný den.

 

Volby se budou konat dne 10. června 2024 od 16.30 do 18.30 hod., (tedy v době konání hovorových hodin) v místnosti č. 13 v 1. patře (kancelář hospodářek).

Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:
                                                    1 zástupce zřizovatele
                                                    1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků
                                                    1 zástupce pedagogických pracovníků školy
Funkční období rady je tříleté.
Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Svolává ji předseda.
První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady.
Kompetence rady:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.


Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH