Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Slovanské nám. 2, Brno, pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, p.o., pro školní rok 2022/2023


Zápis bude letos probíhat za osobní přítomnosti dětí ve dnech 28. 4. a 29. 4. 2022, vždy od 13 do 17 hodin. Na zápis je třeba připravit se následujícím způsobem:

- Zákonní zástupci se seznámí s kritérii pro možnost přijetí na naši školu a možnostmi odkladu povinné školní docházky na našich webových stránkách zsslovanak.cz, sekce Pro rodiče, odkaz Zápis do 1. ročníku .

- Od 16 3. 2022 je možné přihlásit dítě a vytvořit žádost o zápis na www.zapisdozs.brno.cz a od 1. 4. 2022 je možné tamtéž registrovat den a hodinu zápisu.

- Zákonní zástupci zaregistrují dítě do systému, poté vytvořenou žádost o přijetí k základnímu vzdělání vytisknou, oba zákonní zástupci ji podepíší a předají škole při zápisu.

- K této žádosti ještě přinesou další dokumenty:

· Rodný list dítěte

· Doklad o pobytu v České republice v případě dětí cizí státní příslušnosti

· Dokument Informační povinnost – stažený z našich webových stránek zsslovanak.cz a podepsaný oběma zákonnými zástupci,

·  v případě, že má dítě na škole staršího sourozence, informaci oznamující jeho jméno, příjmení a třídu, jež nyní navštěvuje. (Jde o jedno z kritérií pro přijetí.)

· Je nutné vyplnit pečlivě veškeré údaje v dokumentech a zkontrolovat jejich správnost  – včetně telefonního čísla a mailové adresy pro komunikaci.

- Nebude-li ze závažných či nepředvídatelných důvodů možné osobně se dostavit s dítětem k zápisu, je možný následující postup doručení dokumentace, a to ve dnech 1. 4. až 30. 4. 2022:

·   Elektronicky z vlastní datové schránky do datové schránky školy (n8p34t4). Nelze použít např. jen datovou schránku firmy či instituce, v níž jste zaměstnáni.

·   Mailem, ale pouze jako dokument s platným elektronickým podpisem, vydaným certifikační autoritou, na adresu  zapis@zsslovanak.cz. Postačí skeny všech dokumentů.

·   Klasickou poštou - doporučeným dopisem na adresu školy, označeným na obálce slovem Zápis.


V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 541 211 758 nebo emailem na skorepova@zsslovanak.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.


Věříme, že při dodržení všech postupů proběhne vše bez problémů. Pokud se situace bude měnit neočekávaných způsobem, budeme vás informovat na našich webových stránkách www.zsslovanak.cz.

· Poslední úprava 16. 03. 2022 ·

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH