Novinky

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 – doplnění k 26. 11.

Aktualita ·26.11.2020 ·

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 – doplnění k 26. 11.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jak víte, od 30. 11. 2020 lze vyučovat prezenčně ve škole většinu dětí. Oproti běžnému provozu ale stále  platí omezení, jimž jsme nuceni se společně přizpůsobit. Níže najdete některé změny.

 

Organizace výuky od 30. 11. 2020:

·         Dne 30. 11. 2020 nastupují do pravidelné prezenční výuky žáci prvního stupně a 9. ročníku.

·         Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou týdně střídat v prezenční a distanční výuce.

·          V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020  nastoupí do školy třídy: VI. A, VI. B, VII. A, B, C, D, žáci ostatních tříd pokračují v povinné distanční výuce.

·         Od  7. 12. 2020 se skupiny vystřídají, nastoupí třídy  VI. C, VI. D, a VIII. A, B, C.

·         Platí obvyklý rozvrh hodin.

Základní podmínky naší práce:

·         Platí zákaz prolínání, míchání skupin žáků. (Částečnou výjimku má školní družina.)

·         Protiepidemická organizační a hygienická opatření mají prioritu oproti naší obvyklé  organizaci pobytu a vzdělávání žáků. 

 

Stravování:

Žákům na prezenční výuce bude umožněno naobědvat se v jídelně, žákům na distanční výuce můžeme vydat oběd pouze do jídlonosičů.

Pozor, čas výdeje do jídlonosičů pro tyto žáky se od 30.11. mění: Od 13.45 do 14 hod.

Oběd můžete přihlásit obvyklým způsobem (nejlépe přes školní web).

Provoz školní družiny bude zajištěn od 30. 11. 2020 všem přihlášeným žákům 1. až 4. ročníku, a to pouze v odpoledních hodinách, do 16.30 hod.

Organizace odchodu dětí z družiny bude upřesněna rodičům příslušných tříd mailem.

 

Vzhledem k okolnostem může bohužel dojít brzy opět k dalším změnám. Pokud nastanou, budeme vás o nich informovat obvyklým způsobem (www.zsslovanak.cz, IS, mail).

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

 

V Brně 26. 11. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH