Novinky

Sdělení ředitele školy zákonným zástupcům v souvislosti s novými opatřeními vlády ČR z 26. 2. 2021

Aktualita ·27.02.2021 ·

Sdělení ředitele školy zákonným zástupcům v souvislosti s novými opatřeními vlády ČR z 26. 2. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k novým opatřením přecházíme od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání kompletně na distanční formu výuky pro všechny ročníky.

Od pondělí nebude v provozu školní jídelna, strávníci budou automaticky odhlášeni. V případě možnosti znovuobnovení výdeje jídel (nikoli jeho konzumace v jídelně) budete informováni.

Školní družina přechází kompletně na distanční formu podpory dětí  v odpoledních hodinách, podrobnosti uvedeme na našich webových stránkách.

Nejvíce se nové opatření dotýká dětí a rodičů žáků 1. a 2. tříd, a samozřejmě jejich paní učitelek. Paní učitelky žáků 1. a 2. tříd osloví rodiče prostřednictvím mailu a upřesní termín prvního online setkání přes aplikace MS Teams. Během tohoto setkání se děti dozvědí, jak bude výuka dále pokračovat.

Chtěli bychom vám tuto nelehkou situaci maximálně ulehčit a co nejlépe navázat na zkušenosti z předchozích měsíců distanční výuky i v případě našich nejmladších žáků.

Případné další informace, zpřesnění, změny je možno stále očekávat, sledujte proto prosím sdělovací prostředky i naše školní informační kanály.


Všem přejeme hodně sil, trpělivosti a vzájemného pochopení. A především pevné zdraví!

 

V Brně 27. 2. 2021                                        Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

 

 

 

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH