Novinky

Od 3. 5. 2021 jsou změny v testování žáků a zaměstnanců. Podrobnosti najdete zde:

Aktualita ·30.04.2021 ·

Od 3. 5. 2021 jsou změny v testování žáků a zaměstnanců. Podrobnosti najdete zde:

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Informace k provozu školy od 3. května 2021

 

 

S účinností od 3. 5. 2021 dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 

·         Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí na 1. stupni s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že budou po stanovení dne nástupu testováni dvakrát týdně. Testováni budou v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

·         Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

·         MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám: v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022. Pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

 

 

Dále dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

·         od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti. Testováni budou v pondělí nebo v první den přítomnosti v daném týdnu.

 

V Brně 30. dubna 2021                                                                     Mgr. David Jalový, ředitel

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

 

 

 

 

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH