Novinky

Průvodce rodiče žáka 1. stupně školními dny od 12. 4. 2021

Aktualita ·08.04.2021 ·

Průvodce rodiče žáka 1. stupně školními dny od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí na 1. stupni,

připravili jsme pro vás průvodce prvními dny po otevření školy, abychom vám maximálně ulehčili tuto situaci, která není zcela běžná. Naše postupy se řídí závaznými pokyny MŠMT, se kterými se můžete seznámit na www.msmt.cz

Úpravy a změny nejsou z pochopitelných důvodů vyloučeny, některé další podrobnosti vám budeme posílat prostřednictvím mailu. Děkujeme Vám předem za vstřícnost a pochopení.

Organizace výuky:

Žáci 1. stupně budou týden navštěvovat školu, druhý týden budou pracovat z domova, tedy podobným způsobem jako do 12. 4. 2021.

 

Příchod:

Výuka bude zahájena v 8 hodin, budova bude otevřena od 7.30 hod. Pro vstup využijte obou předních vchodů, dle časového intervalu pro příslušnou třídu, které obdržíte mailem od třídních učitelek. Zamezte pokud možno zbytečným kontaktům při příchodu.

Dítě po vstupu do budovy a po dobu výuky i odpolední družiny musí používat chirurgickou roušku (nikoli látkovou). Po příchodu a dále co nejčastěji musí provádět hygienu rukou.

Testování:

V pondělí a ve čtvrtek máme povinnost antigenního testování. Žáci se budou testovat pokud možno sami, pod dohledem učitele nebo pověřené osoby. Výtěr nosní dutiny se provede šetrným způsobem, pouze z kraje nosní dutiny, v oblasti cca 2 cm.  V případě odůvodněné potřeby je povolena účast rodiče žáka 1. až 3. ročníku jako asistence dítěte při testování, a to za dodržení hygienických opatření (respirátor odpovídajícího typu, hygiena rukou při příchodu). Prosíme, využijte tuto možnost pouze po pečlivém zvážení. (Ale pokud jste zdravotníci, vaši případnou pomoc s testováním žáků „vaší“ třídy bychom velmi ocenili :-)

Oběd:

Během týdne distanční výuky lze oběd pouze vyzvednout s sebou, při výuce mohou děti obědvat ve škole. V průběhu školního dne se budeme snažit vyhnout se míchání skupin žáků, na oběd se bude chodit ve vyhrazených intervalech. Pro vyzvednutí oběda na distanční výuce bude vyhrazen interval 11.00-11.15 a dále 13.40-14.00 hod. Obědy budeme vydávat znovu do vašich vlastních nádob.

Družina:

 Školní družina bude co nejvíce respektovat složení žákovských skupin. Ranní družina nebude v provozu, odpolední provoz bude do 16.30 hod. Zákonný zástupce vyplní opět dokument o času a způsobu vyzvedávání dítěte.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka (pozitivní test nebo zjevné příznaky respiračního onemocnění)

Škola kontaktuje zákonné zástupce. Z tohoto důvodu prosíme: Aktualizujte případně telefonické kontakty, buďte „na příjmu“ pro případ mimořádných informací nebo nutnosti vyzvednout dítě ze školy.

Pozitivně testovaný žák ve vyčleněné místnosti vyčká na převzetí zákonným zástupcem. V případě souhlasu zákonného zástupce (jenž může být dán i předem) a po poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. 

Zákonný zástupce má pak povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V některých případech (po výsledcích druhého testování v daném týdnu, při zjištění pozitivního výsledku testu u některého žáka) se může stát, že budeme muset poslat do karantény celou třídu a vyčkat na výsledek konfirmačního testu tohoto žáka.

Průběh výuky, přístup pedagogů:

Naší společnou snahou bude děti nyní především adaptovat na návrat do školního prostředí. Prosíme, uklidněte děti, že po návratu do školy se jim budou jejich paní učitelky věnovat se zvýšenou péčí a tolerancí. V případě potřeby neváhejte svého učitele kontaktovat a sdělit mu důležité informace o situaci Vašeho dítěte, jeho problémech atd. V závažnějších situacích je možno zapojit do spolupráce i členy našeho školního poradenského pracoviště – kontakty najdete na našich webových stránkách.

 

Přejeme vám pevné nervy, pevné zdraví a těšíme se v pondělí 12. 4. 2021 s některými z žáků naviděnou!

 

V Brně 8. 4. 2021                                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel,

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 p.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH