Novinky

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 a k třídním schůzkám 23. 11. 2020

Aktualita ·20.11.2020 ·

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 a k třídním schůzkám 23. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

třídní schůzka proběhne v pondělí 23. 11. 2020 ve formě možnosti on line setkání s třídním učitelem v  aplikaci MS Teams, přihlaste se prosím přístupovými údaji dítěte. Obvyklý začátek bude v 17 hodin, pokud není domluveno v některých třídách 1. stupně jinak.

Organizace výuky od 30. 11. 2020:

·         Dne 30. 11. 2020 nastupují do pravidelné prezenční výuky žáci prvního stupně a 9. ročníku.

·         Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou týdně střídat v prezenční a distanční výuce.

·          V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020  nastoupí do školy třídy: VI. A, VI. B, VII. A, B, C, D, žáci ostatních tříd pokračují v povinné distanční výuce.

·         Od  7. 12. 2020 se skupiny vystřídají, nastoupí třídy  VI. C, VI. D, a VIII. A, B, C.

Stravování:

Žákům na prezenční výuce bude umožněno naobědvat se v jídelně, žákům na distanční výuce můžeme vydat oběd pouze do jídlonosičů, a to od 11.00 do 11.15 hod. Oběd můžete přihlásit obvyklým způsobem (nejlépe přes školní web).

Provoz školní družiny bude zajištěn od 30. 11. 2020 všem přihlášeným žákům 1. až 4. ročníku. Organizace bude upřesněna během příštího týdne.

Klasifikace za 1. čtvrtletí:

Průběžné hodnocení školní práce a zpětná vazba žákům (slovní hodnocení, známky, pokyny) je součástí distanční výuky v prostředí MS Teams. Doporučujeme práci žáka a jeho přístup k výuce pravidelně sledovat.

Protože jde o obvyklý a rodiči často očekávaný způsob vyjádření hodnocení, naleznete i v tomto čtvrtletí v ŽK po příchodu dětí do školy (1. stupeň) a v IS od 23. 11. (žáci 2. stupně) známky z jednotlivých předmětů. Po návratu k prezenční výuce bude možnost učivo procvičit, prohloubit, pracovat na případném zlepšení znalostí a klasifikace.

Upozorňujeme, že platí nastavení školního a klasifikačního řádu (chování žáků, přístup k plnění úkolů, omlouvání absence), jež jsou použitelná pro distanční výuku.

Konzultace ke klasifikaci a školní práci žáků s učiteli jednotlivých předmětů je nyní možná prostřednictvím mailu a od 30. 11. lze využít i opětovné přítomnosti pedagogů v budově školy k telefonickému kontaktu, případným dalším domluvám.

Těšíme se společně s vámi, že nástup dětí do škol bude pro všechny velkým přínosem a pro mnohé i radostí. Přejeme pevné zdraví a vše dobré.

V Brně 20. 11. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH