Novinky

Informace o studijních skupinách pro žáky 9. ročníku

Aktualita ·04.05.2020 ·

Informace o studijních skupinách pro žáky 9. ročníku

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky, a to dle usnesení vlády č. 491 z 30. dubna 2020.

Jak budeme postupovat na naší škole:

Jak se rozhodnout o účasti ve studijní skupině?

Doporučujeme si pro správné rozhodnutí velmi pečlivě přečíst text „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT, kterým se budeme řídit. Bude umístěn na www.zsslovanak.cz, kde vytvoříme sekci „Studijní skupiny 9. roč.“ . V ní budou dokumenty k tomuto tématu. Rovněž je dostupný na msmt.cz .

Jaká bude činnost těchto studijních skupin?

Náplní setkání bude společná příprava žáků v předmětech M, Č,  Aj.

V jakém časovém rozsahu?

Denně přibližně od 9-9.30 hod. do 12.15-12.45 hod. podle zařazení do příslušné skupiny. Tuto informaci vám ještě upřesníme, včetně pokynů, kam a kdy se má žák dostavit.

Bude zajištěno stravování v naší školní jídelně?

Ano, jedno teplé jídlo, a to minimálně do 22. 5. 2020. Dále se ale bude situace vyvíjet od počtu žáků 1. stupně, kteří se přihlásí od 25. 5. 2020 k pobytu ve škole, (jde o to, abychom byli schopni dodržet náročná hygienická a prostorová opatření).

Zájemci o oběd – žáci 9. ročníku – pokud budou navštěvovat studijní skupinu, si mohou přihlásit obědy u paní Klocové telefonicky na 605 060 067 denně do 7. 5. 2020 od 8 do 12 hodin, nebo mailem na klocova@zsslovanak.cz. Zde obdržíte i odpovědi na případné dotazy ke stravování.

Jak žáka přihlásit do studijní skupiny?

Prosíme, abyste do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8 hodin ranních vše zvážili a v kladném případě poslali na mail třídního učitele příslušné třídy (příjmení@zsslovanak.cz) informaci: „Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijní skupině od 11. 5. 2020“. Zároveň pošlete v příloze i vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, bude k dispozici v sekci uvedené výše. Rovněž je dostupný v závěru textu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  na msmt.cz . Pozor: Podle tohoto dokumentu MŠMT nebude po 7. 5. 2020 již přihlášení do studijních skupin možné.

Za jakých okolností nelze žáka přihlásit?

Pokud škola neobdrží vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ mailem, nebo nejpozději v pondělí 11. 5. 2020 během příchodu žáka na první setkání, nemůže být žák přijat do studijní skupiny.


Dokumenty ke stažení ZDE


Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH