Novinky

Informace rodičům a zákonným zástupcům k závěru 1. pololetí

Aktualita ·15.01.2021 ·

Informace rodičům a zákonným zástupcům k závěru 1. pololetí

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v pondělí 18. 1. 2021 vás zveme místo klasických třídních schůzek opět k online setkání s třídními učiteli vašich dětí, podobně jako tomu bylo ve čtvrtletí. Obvyklý začátek bude v 17 hodin, na prvním stupni popřípadě po domluvě s vámi mohou být drobné odlišnosti.

Rádi bychom se s vámi podělili ještě o pár důležitých informací:

Hodnocení na naší škole bude formou známek. Chceme v nich vyjádřit míru dosažených znalostí vzhledem k očekávaným výstupům, a to už i s ohledem na možnosti distanční výuky, ale dále chceme vzít v úvahu  další skutečnosti ovlivňující výsledky vzdělávání, např. aktivní osobní účast, navazování na dříve osvojené znalosti, včasnost plnění úkolů, respektování pokynů atd. Žáci 1. stupně dostanou v mailu ke známkám i doplňující komentář své paní učitelky.

Návrhy známek budou k dispozici nejpozději v pondělí 18. 1. 2021 v ISu (2. stupeň, záložka 1. čtvrtletí), resp. v mailu (1. stupeň), absence i klasifikace bude uzavřena ke dni  22. 1. 2021. 

S obsahem vysvědčení budete seznámeni ke dni 28. 1. 2020 (2. stupeň IS, záložka 1. pololetí, 1. stupeň mail), ale v listinné podobě bude možné dokument předat žákům až se zahájením jejich osobní přítomnosti ve výuce. Žáci prvních a druhých tříd si odnesou Výpis z vysvědčení 28. 1. 2021, pokud se situace nezmění.

Rodičům žáků 5., 7. a 9. ročníku bude k dispozici informační dokument, jehož autorkou je vedoucí ŠPP a výchovná poradkyně pro 2. stupeň paní Mgr. Knytlová. V něm najdete aktuální informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a střední školy.

Za současných podmínek nelze bohužel realizovat lyžařské výcvikové kurzy a mnohé další plánované akce.

Před rozřazením žáků 1. stupně do tříd s rozšířenou výukou jazyků (3. a 4. roč. od září 2021), které by mělo proběhnout během 2. pololetí, bychom rádi splnili podmínku osobní přítomnosti žáků a možnosti procvičení učiva. O vývoji situace v této oblasti vás budeme informovat.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, stejně jako vy, i my si uvědomujeme mnohá úskalí současné situace a těšíme se spolu s vámi na návrat k běžnému způsobu výuky. Musíme však počítat s tím, že i ve druhém pololetí se budeme potýkat s podobnými problémy jako nyní. Děkuji vám za dosavadní vaši vstřícnost, velké osobní nasazení, pochopení i za dobře míněné názory a podněty.

Pokud vás zajímá, jak prožíváme tyto časy my ve škole, doporučuji vám zalistovat v prosincové části naší školní kroniky.

Přejme si navzájem pevné zdraví i nervy a co nejlepší průběh následujícího pololetí.

 V Brně 14. 1. 2021                                                                                          Mgr. David Jalový, ředitel školy

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH