Novinky

Informace ředitele školy pro rodiče a zák. zástupce k průběhu školního roku 2021/2022

Aktualita ·26.08.2021 ·

Informace ředitele školy pro rodiče a zák. zástupce k průběhu školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom vás na počátku školního roku informovali o několika zásadních tématech, která se týkají jeho průběhu:

1.   Testování, hygienické podmínky výuky:

Máme povinnost se řídit metodickými manuály MŠMT a případně dalšími pokyny pověřených institucí. Budeme je aplikovat v souladu s podmínkami školy, dle našeho nejlepšího uvážení, znalosti našeho prostředí a v souladu se zdravým rozumem.

Testování žáků proběhne antigenními testy, a to pro většinu žáků ve dnech 1., 6. a 9. září. Prvňáčky otestujeme poprvé až 2. září. Naše zkušenosti z doby před prázdninami nám ukazují, že to lze zvládnout velmi dobře a bez problémů.

Děti očkované, testované a po prodělání c-19 do 180 dní mohou ve třídách být bez roušky. Ve společných prostorách ale všichni musíme mít ochranu dýchacích cest. Pokud děti nebudou otestovány, očkovány a budou mít za sebou více než 180 dní od prodělání c-19, mohou se na ně bohužel vztahovat určitá omezení nařízená opatřeními pověřených institucí.

2.      Možnost zavedení mimořádných podmínek pro výuku:

Stále všichni musíme být připraveni na možné komplikace, jako je uzavření tříd nebo celé školy a přechod na distanční výuku části třídních kolektivů nebo i všech žáků. Pro tento případ využijeme našich společných zkušeností s prostředím MS Teams.

3.      Výuka a klasifikace:

Budeme se řídit aktuálními doporučeními ČŠI a MŠMT. Na prvním stupni využijeme všech možností pro motivaci a klidný rozvoj vědomostí i vzájemných vztahů mezi dětmi. V některých předmětech na druhém stupni jsme zavedli tzv. vážení známek, abychom i zde posílili motivaci pro školní práci a možnost radosti z úspěchu, a zároveň poskytli přesnější informaci o hodnotě dosaženého výsledku pro celkovou klasifikaci.

Věřme společně, že nový školní rok bude klidnější. Do jisté míry to záleží na každém z nás.

Přeji vám dobré vykročení do školního roku 2021/2022.

V Brně 25. 8. 2021

Mgr. David Jalový, ředitel školy

 

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH