Novinky

Informace ke zhoršující se epidemické situaci

Aktualita ·13.10.2021 ·

Informace ke zhoršující se epidemické situaci

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vlivem zhoršující se epidemické situace a na základě pokynu Krajské hygienické stanice JMK v Brně (dále KHS) mohou být shledány důvody pro karanténní opatření žáků naší školy, a to jednotlivců, větší nebo menší části třídy, nebo celých tříd. Odhadovaná obvyklá délka opatření je cca dva týdny. Škola bude nadále postupovat dle pokynů KHS:

·         Na základě informací, které KHS vyhodnotila, zašle škole Rozhodnutí o nařízení protiepidemických opatření. Rozhodnutím KHS bude třída nebo její část uzavřena. Pokyn k otevření dostane škola opět od KHS.

·         Předáme KHS tabulku, kde uvedeme jména žáků s telefonními čísly na rodiče.

·         Žáky automaticky odhlásíme ze stravování. Opětovné přihlášení byste řešili pomocí webové aplikace pro objednání obědů nebo telefonicky.

·         Třídní učitel či učitelka vás co nejdříve mailem bude informovat o dalším postupu školy a případné organizaci distanční výuky. Změny a informace týkající se jen některých dětí budou řešeny jednotlivě.

·         Situaci budeme společně sledovat a popřípadě vše korigovat tak, abychom zmírnili co nejvíce její negativní dopad.

·         V případě, že byste chtěli zapůjčit pro distanční výuku od naší školy notebook, napište prosím mailem žádost na jalovy@zsslovanak.cz a uveďte na sebe telefonický kontakt, ozveme se vám.

·         Níže najdete v plném znění informaci, jenž škole pro vás předala KHS pro další náš společný postup.

Děkuji vám za pochopení. Věřím, že tuto situaci zvládneme tak, aby nezanechala pokud možno žádné následky na vzdělávání vašich dětí ani na zdraví nás všech.

 

Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

 

KHS předala škole tyto důležité informace:


Prosím, aby rodiče kontaktovali pediatry a zaměstnanci pak svého praktického lékaře.
 
Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny!:
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí
karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na
přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního
kontaktu s pozitivně
testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude
negativní, karanténa končí po uplynutí min. 14 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu
s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o
výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné
kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez
příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test
provést a u koho nikoli.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://testovani.uzis.cz/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí
karanténu/izolaci viz:
http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta
chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a
konzultovat s
ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké
horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např.
pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky
(kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu
pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům
testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou,
netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v
případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u
nich. Karanténa se nenařizuje osobě, která nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19,
a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní.
Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Karanténa se nenařizuje i osobám,
které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků
onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve
společnosti Vás prosím
o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt.

S pozdravem
MUDr. Eva Lysá
vedoucí odd. hygiena dětí a mladistvých Brno
Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
tel.: + 420 724 092 078

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH