Novinky

Poprosili jsme kandidáty pro volby do školské rady, aby se vlastními slovy představili

Aktualita ·08.06.2021 ·

Poprosili jsme kandidáty pro volby do školské rady, aby se vlastními slovy představili

Ing. Martin Jansa, nar. 1977, vývojář, IT manažer, obec trvalého pobytu: Brno Královo Pole

 

Vývojář, IT manažer, otec dcery tč. ve 4. třídě ZŠ Slovaňák.

Mojí vizí je, že moje děti stejně jako všichni ostatní žáci budou na ZŠ Slovaňák připraveni na život a celoživotní studium tak skvěle, že budu moci já i ostatní rodiče školu směle doporučit jako nejlepší možnou volbu v konkurenci všech brněnských státních i soukromých základních škol. K žákům bychom měli přistupovat tak, abychom podnítili jejich zájem a vnitřní motivaci o dozvídání se nových věcí ve škole i mimo. K tomu bude směřovat koncepce vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků ale i práce s rodiči, kteří jsou primárně zodpovědní za vzdělání a rozvoj svých dětí.


Jak chci v radě fungovat:

·         Aktivně zastupovat zájmy dětí i rodičů při jednání se školou a městem

·         Transparentně zprostředkovat dění ve škole všem rodičům a pomoci ovlivňovat projednávaná témata

·         Průběžná práce v radě, nikoliv jen formální schůzka 2x ročně pro odsouhlasení dokumentů

 

 

 

 

MUDr. Mária Justanová, nar. 1980, lékařka, obec trvalého pobytu: Brno Královo Pole

 

Milí rodiče, dovolte, abych se představila.

Jmenuji se Mária Justanová a jsem maminkou čtyř dětí navštěvujících naši školu na Slovaňáku. Sama jsem ji kdysi také osm let navštěvovala. Pracuji jako lékařka.

Ve Školské radě bych ráda pracovala ve prospěch všech rodičů a jejich dětí i zaměstnanců školy. Mou snahou bude podílet se na zdravé symbióze vztahů, možnost jako zástupce rodičů účastnit se tvoření koncepce školy a jejího směřování, být prostředníkem mezi rodiči a vedením školy.

Děkuji za Vaši důvěru. Mária Justanová

 

 

 

Petr Šoupal, nar. 1966, živnostník, soudní znalec, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole

 

Jmenuji se Petr Šoupal, narodil jsem se 20. 5. 1966 a bydlím na Jungmannově ul. v Králově Poli v Brně. V letech 1991-1999 jsem byl učitelem ekonomických předmětů na Obchodní akademii na Kounicově ul. v Brně, v období 2006-2007 pak externí vyučující ekonomie, se zaměřením na provoz kulturních zařízení na JAMU v Brně. Od roku 1994 do roku 2018 jsem byl majitelem společností AUDIT ÚČETNICTVÍ s.r.o. a AÚ-účetnictví a daně s.r.o, poskytujících auditorské služby, účetní a daňové poradenství. Po prodeji obou společností pracuji jako živnostník a soudní znalec. V letech 2006-2016 jsem v kině Art pořádal filmovou přehlídku VISIONS OF LIGHT. Mimo pracovní záležitosti a rodinu se zajímám o sport, kulturu a společenské dění.

Celoživotně považuji kvalitní vzdělání za podmínku dobrého života každého člověka a úspěšné budoucnosti naší země. S tím, že podstatnou a možná rozhodující roli ve vzdělanosti národa, hrají školy základní. Pro úplnost doplňuji, že moje dcera chodí do třetí třídy ZŠ Slovanské náměstí a před jejím nástupem do první třídy, jsme zvažovali, jakou školu pro ni zvolit. S výběrem jsme spokojeni, a to i s ohledem na informace o základních školách od našich kamarádů a přátel, mající děti v podobném věku, jako je naše dcera. Chtěl bych v přiměřené míře pomoci, aby byla ZŠ Slovanské náměstí stále školou, ve které se děti hodně naučí, budou tam rádi a zůstanou jim vzpomínky na školu, která jim do života hodně dala.

V Brně, dne 27. 5. 2021

 

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH