Novinky

Vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

Aktualita ·24.01.2020 ·

Vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

v posledních dnech bylo možno číst a slyšet slova a komentáře, které se týkaly života naší školy a dotýkaly se práce našich pedagogů. Děkuji všem, jejichž postoje vyjadřují podporu konsensu, zdravého rozumu a realistického přístupu, na rozdíl od některých médií, jež popisovala situaci, aniž by si ji ověřila, či v horším případě přímo útočila na čest nebo práci kohokoli z aktérů.

Nechejme nyní promluvit některá fakta, zřejmá k 23. 1. 2020:

Jako ředitel školy mám nyní k dispozici písemné vyjádření drtivé většiny zákonných zástupců, a rovněž zápisy z jednání ze dvou mimořádných třídních schůzek (druhá proběhla za účasti zástupců zřizovatele – paní místostarostky a pana předsedy Školské rady), v němž vyjadřují podporu v práci paní učitelky a žádají ji a vedení školy o její setrvání v pozici třídní učitelky i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI, kterou rozdala paní stěžovatelka na třídní schůzce přítomným zákonným zástupcům.  Vedení školy i paní učitelka si této podpory váží, považují ji pro další vývoj situace za primární, a proto vyhoví žádostem zákonných zástupců, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala.

Považuji to za vyvrcholení první etapy našeho úsilí ochránit čest a dobrou pověst paní učitelky i naší školy.

V Brně dne 24. 1. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel školy

 

 


Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH