Novinky

Distanční výuka od 2. 11. 2020 pokračuje

Aktualita ·02.11.2020 ·

Distanční výuka od 2. 11. 2020 pokračuje

Jak víte, došlo k prodloužení nouzového stavu a zachování všech mimořádných opatření do 20. 11.2020, a to včetně pokračování distanční výuky (dále i DV) na obou stupních s výhledem na minimálně tři týdny. Perspektiva pro otevření tříd 2. stupně je dle současných odhadů ještě vzdálenější. Na základě vyhodnocení dosavadních osmi dnů DV z podnětů pedagogů, rodičů a žáků dojde k následujícím úpravám naší práce během DV.

 Obecné pokyny:

·         Stále platí, že struktura distanční výuky je dána na 2. stupni původním rozvrhem tříd. Na 1. stupni pokračujeme v nastavení výuky dle speciálních podmínek v každé třídě

·         Žádosti o zapůjčení notebooků pro žáky směřujte mailem k rukám ŘŠ (s telefonickým kontaktem a stručným zdůvodněním).

·         Škola nově disponuje licencemi Office A 3 i pro žáky, které umožňují instalaci desktopových aplikací MS Office žákům naší školy pro jejich domácí počítač. Lze je získat po přihlášení na Office.com, a to přístupovými údaji již žáky používanými. Na domovské stránce Office.com využijte odkaz vpravo nahoře „nainstalujte si Office“.

·         Úředním dnem pro kontakt s vedením školy je stejně jako v letním období středa od 9 do 12 hod., se službou na vrátnici. V případě nutnosti nás kontaktujte mailem, telefonicky, věc vyřešíme, nebo si domluvíme termín setkání. Upozorňujeme, že pedagogové pracují do odvolání především v režimu home office.

·         Školní kuchyně nebude v provozu.

 

2.       Postřehy z dosavadního průběhu DV pro rodiče:

·         Zapojení a úsilí drtivé většiny žáků – často za vydatné spolupráce vás rodičů nebo blízkých – je vynikající!

·         Pomozte prosíme naší snaze v distanční výuce dětí tím, že budete kontrolovat jejich přístup k práci a chování ve virtuálním prostoru.

·         Je dobré dohlédnout, zda nejsou k lekci přihlášeni jen formálně, bez reakcí, bez odevzdávání úkolů, bez osobní přítomnosti u pc.

·         Vaše názory, jak by měla výuka vypadat, jsou pestré a často zcela protichůdné. V různých skupinách dle věku a přístupu bývá různá atmosféra. Vždy se jedná při vší snaze o průnik mnoha faktorů (ne vždy pro vás viditelných), výsledkem je nutně kompromis. Nelze vždy spravedlivě srovnávat výuku s jinou skupinou, jiným učitelem či s jinou školou. Za Vaše dobře míněné podněty a postřehy jsme vám ale vděční.

 

3.       Informace pro 1. stupeň:

Úprava průběhu DV: každý den 2 výukové bloky DV online s třídní učitelkou, dle nastavených podmínek, viz bod 1.

Žáci 1. stupně budou mít týdně dva bloky Aj zaměřené na konverzaci a slovní zásobu.

Školní družina: vychovatelé prostřednictvím MS Teams nabídnou odpolední dobrovolný program od 13.30 do 14.30 pro přihlášené žáky 1. stupně. Možnost přihlásit se mají i děti, které nenavštěvují družinu, a to prostřednictvím třídní učitelky.

4.       Informace  pro 2. stupeň:

U většiny předmětů bude využita vždy polovina jejich týdenní hodinové dotace pro online výuku, ale stále se pohybujeme v rámci rozvrhu. Online hodiny v rozvrhu třídy budou stanoveny pevně, aby nedošlo k překrývání nebo nerovnoměrnostem.

 

Přejeme pevné zdraví i nervy, kéž zvládneme vše co nejlépe  a s co největším užitkem i v těchto složitých okolnostech.

 

 

V Brně 2. 11. 2020                                                         

 

Mgr. David Jalový

ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

 

 

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH