Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Slovanské nám. 2, Brno, pro školní rok 2021/2022

Letošní zápis do 1. ročníku bude vzhledem k okolnostem probíhat bez osobní přítomnosti dětí v době od 1. 4. do 30. 4. 2021, a to následujícím způsobem:

    1. Zákonní zástupci  se seznámí s kritérii pro přijetí na naši školu a možnostmi odkladu povinné školní docházky na našich webových stránkách zde.

    2. Zaregistrují dítě do systému na www.zapisdozs.brno.cz, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělání vytisknou, oba zákonní zástupci ji podepíší a předají škole některým ze způsobů uvedených dále. K tomuto dokumentu doloží další uvedené dokumenty: 

  • dokument s názvem Informační povinnost – stažený z našich webových stránek zde a podepsaný oběma zákonnými zástupci,
  • kopii rodného listu dítěte,
  • v případě, že je na škole starší sourozenec, informaci oznamující jeho jméno, příjmení a třídu, jež nyní navštěvuje.
  • u dětí, které by měly být přijaty po loňském odkladu, doložte i potvrzení o odkladu školní docházky z loňského školního roku.
  • žádost o odklad: přiložte potřebné dokumenty k odkladu (vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského praktického lékaře či klinického psychologa).

    3. Možnosti doručení dokumentů bez osobní návštěvy:

    • Elektronicky z vlastní datové schránky do datové schránky školy (n8p34t4). Nelze použít např. jen datovou schránku firmy či instituce, v níž jste zaměstnáni. 

    • Elektronicky mailem, ale pouze jako dokument s platným elektronickým podpisem, vydaným certifikační autoritou, na adresu zapis@zsslovanak.cz. Postačí skeny všech dokumentů.

    • Klasickou poštou - doporučeným dopisem na adresu školy, označeným na obálce slovem Zápis.

V případě, že nebudou dodány všechny potřebné podklady v pořádku, nemůžeme  žádost vyřídit a budete vyzváni k nápravě. Proto je nutné vyplnit pečlivě veškeré údaje v dokumentech a zkontrolovat jejich správnost a čitelnost – včetně telefonního čísla a mailové adresy pro komunikaci. Kontrola údajů zákonných zástupců v Občanských průkazech bude provedena na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, jejíž termín bude upřesněn.

    4. Není-li možno využít výše uvedených způsobů doručení dokumentů, ve dnech 5. 4. – 30. 4. 2021 je možné osobní předání dokumentů v budově školy.  Pozor, změna: Od 5. 4. 2021 do 30. 4. 2021  bude možné doručit osobně dokumenty k zápisu na vrátnici v budově školy bez rezervace času, a to vždy v pracovní dny od 7.00 do 12.00 hodin. Navíc ve dnech od 20. 4. 2021 až 23. 4. 2021 v intervalu od 7.00 do 16.30 hodin. Obálku označte tak, jako byste ji posílali doporučenou poštou (adresou naší školy, adresou odesílatele a slovem Zápis). Doporučujeme obálku nechat před osobním odevzdáním nezalepenou, můžeme tak společně zkontrolovat, zda nechybí některý z potřebných dokumentů.


V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 541 211 758 nebo emailem na skorepova@zsslovanak.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.

Věříme, že při dodržení všech postupů proběhne vše bez problémů. Pokud se situace bude měnit neočekávaných způsobem, budeme vás informovat na našich webových stránkách www.zsslovanak.cz.


V Brně 30. 3. 2021

Mgr. David Jalový, ředitel, 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o.

· Poslední úprava 30. 03. 2021 ·

Vyhledávání

Novinky

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH