Registrace do kroužku Tělovýchovný

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru do zvoleného kroužku Tělovýchovný.
Upozornění: Tato závazná přihláška opravňuje Vaše dítě k navštěvování zvoleného kroužku po zaplacení zápisného. Další informace získáte u vychovatele/ky ve školní družině.