Novinky

Informace pro rozdílové zkoušky žáků do tříd s rozšířenou výukou jazyků: 10. 6. 2020 od 9.00 hod.

Aktualita ·03.06.2020 ·

Informace pro rozdílové zkoušky žáků do tříd s rozšířenou výukou jazyků: 10. 6. 2020 od 9.00 hod.

Sraz přihlášených žáků: v 8.50 před budovou školy, žáci budou určenými vyučujícími odvedeni do jednotlivých tříd (max. počet žáků ve skupině – 15), rodiče z hygienických důvodů mají zakázaný vstup do budovy školy.

Po celou dobu rozdílových zkoušek je třeba dodržovat známé hygienické podmínky dané MŠMT a dbát pokynů vyučujících.

Nezapomeňte: roušku, psací potřeby, svačinu

Průběh zkoušky:

  1. písemný test z anglického jazyka

Přestávka

  1. písemný test z matematiky

Přestávka

  1. písemný test z českého jazyka

Přestávka

  1. krátký ústní pohovor s vyučujícím anglického jazyka + nahlášení vyučujícímu Aj druhý cizí jazyk, který si zvolí v případě přijetí (německý, francouzský, ruský)

Ukončení: po ústním pohovoru odchází žák z budovy, rodiče mohou vyzvednout dítě před školou (předpoklad kolem 12 hodiny)

Výsledky: V pátek 12. 6. od 9 hodin bude k dispozici pořadí (volejte na telefon 541 211 758, zástupkyni ředitele pro 2. stupeň PaedDr. Eva Krochmalná). Počet žáků, které můžeme přijmout, závisí na počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia, tyto výsledky by měly být známy do týdne po přijímacím řízení.


Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH