Přihlásit se

Starý IS - Pouze pro vyučující!

Přihlášení

Informační systém

Vstup do nového informačního systému přes odkaz níže. Žáci 2. stupně obrdrží od svých třídních učitelů PIN nutný k registraci do systému.


Vstupte

Slovaňák bloguje

Školní zahrada a prázdniny

04. 09. 2015 Jitka Pešková

     Školní zahrady prázdniny neeší. I v ervenci a v srpnu poskytují dostatek práce. Chtly by být i nadále okopávány, kypeny, zalévány, …  a  na oplátku poskytovat nco dobrého na zub!

      A tak ped temi lety zaala zcela dobrovolná Prázdninová setkání na naší školní zahrad. Byl to takový krok do neznáma. Prost jsme si páli, aby se školní zahrada stala místem, o které se dti starají a kam chodí rády i o prázdninách.  Myslím, e se nám za ty ti roky podailo dti pesvdit, e dlají práci uitenou, zábavnou, a pedevším pro sebe.

     Dle letošní úasti soudím, e to vše byl krok správným smrem.

     Jitka Pešková

 

PS:

Dkujeme všem letošním úastníkm Prázdninových setkání. Bylo to fajn a udlali jsme kus práce.

Jitka Pešková a Hanka Hamplová

 

http://zsslovanak2.rajce.idnes.cz/2015-07_Prazdninove_setkani_1

http://zsslovanak2.rajce.idnes.cz/2015-07_Prazdninove_setkani_2

http://zsslovanak2.rajce.idnes.cz/2015-08_Prazdninove_setkani_3

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace